'Samen de praktijk verbeteren in dementienetwerken aan de hand van onderzoek en beleid’

Dinsdag 16 april 
13.00 -16.00 uur  
NBC congrescentrum Nieuwegein 

 

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar dementienetwerken en is de zorgstandaard dementie vernieuwd. Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee in;

  • de conclusies van het onderzoek ‘Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg” van de zorgverzekeraars’,  
  • de uitkomsten van de analyse van de meerjarenplannen van dementienetwerken,
  • update van de vernieuwde zorgstandaard, 
  • de stand van zaken van het Register dementiezorg en ondersteuning. 

Het doel van de bijeenkomst is om u te informeren over de uitkomsten en vooral ook om daarover met u in gesprek te gaan. Voor de implementatie en het vervolg spelen de regionale netwerken een belangrijke rol. Centraal staat de vraag: Wat heeft de netwerk-/of ketencoördinator nodig om met deze informatie aan de slag te kunnen in de regio?

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor netwerkcoördinatoren dementie van regionale netwerken dementie en voor genodigden. De leden van het Deltaplan Dementie zijn van harte welkom.

Deelname is gratis. Aanmelden kan tot donderdag 11 april 2019

Wij kijken uit naar uw komst!


Deltaplan Dementie brengt in een serie kleinschalige ontmoetingen kennis, kunde en mensen bijeen om inspiratie op te doen en de kring van kennis rondom dementie te vergroten. 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren