Categorieën ARC19 Awards

 


ARC19 Oeuvre Award
De ARC19 Oeuvre Award wordt door de redactie van de Architect jaarlijks toegekend aan een persoon die een blijvende en vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de gebouwde omgeving. 

ARC19 Architectuur Award
De ARC19 Architectuur Award wordt toegekend aan recent gerealiseerde projecten die hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid in de ruimste zin van het woord op innovatieve wijze combineren met een verrassende architectuur.

ARC19 Detail Award
De ARC19 Detail Award bekroont architectonisch uitdagende, reeds voltooide projecten die zich onderscheiden door innovatieve details binnen een samenhangend totaal concept.

ARC19 Development Award
De ARC19 Development Award is de prijs voor best ontwikkelde architectuur project van 2018/2019. Het betreft projecten die gezamenlijk worden ingediend door de architect en de ontwikkelaar.

ARC19 Innovatie Award
Met de ARC19 Innovatie Award willen de uitschrijvers veelbelovende ideeën, producten en processen stimuleren die vernieuwend én haalbaar zijn binnen de huidige opgave van bouwen en architectuur.

ARC19 Interieur Award
Deze prijs wordt uitgereikt aan een in Nederland of België gerealiseerd interieurproject dat zich onderscheidt door een geslaagde synthese van gebruik, techniek en esthetiek.

ARC19 Jong Talent Award
De ARC19 Jong talent Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een veelbelovende jonge ontwerper onder de 35 jaar. Hij/zij onderscheidt zich door een vernieuwende visie op vakgebied, samenleving en ontwerp, én een buitengewone bijdrage aan de eerste fase van hun beroepsuitoefening.

ARC19 Meubel Award
De ARC19 Meubel Award richt zich op meubelen voor de home, hospitality en office omgeving. Doel van deze designprijs is het stimuleren van duurzame en kwalitatieve producten voor deze sectoren.

ARC19 Stedenbouw Award
De ARC19 Stedenbouw Award wil professioneel stedenbouwkundig werk stimuleren en onder de aandacht brengen. Met de Award willen we stedenbouwkundigen belonen die enkele van de meest urgente kwesties van deze tijd aanpakken, van bevolkingsgroei en woningnood tot milieuproblemen en klimaatverandering.