ARC19 Innovatie Award


                  

 

 

 

Een initiatief van JUNG en de Architect

Met de ARC19 Innovatie Award willen de uitschrijvers veelbelovende ideeën, producten en processen stimuleren die vernieuwend én haalbaar zijn binnen de huidige opgave van bouwen en architectuur.

De prijs wil het draagvlak voor innovatie versterken. Doel is het stimuleren van experiment en vernieuwing in architectuur en bouwen. Criteria voor de ARC19 Innovatie Award zijn creativiteit, functionaliteit en toekomstbestendigheid.

Wat is innovatie?

Experiment en vernieuwing kenmerken de Nederlandse architectuur. Zij heeft het vermogen zich iedere keer succesvol aan te passen aan de nieuwe realiteit. Deze eigenschappen lijken nu van pas te komen. In de huidige bouw is immers grote nood aan architectonische oplossingen die van betekenis en toepasbaar zijn.

Gezocht wordt naar innovatieve ideeën, producten en processen die een duidelijke kwaliteitsverbetering inhouden. Bij innovatie denken de uitschrijvers aan processen waarin het perspectief is verbreed en nieuwe visies zijn ontwikkeld op bouwen. Een geslaagde innovatie kan bijvoorbeeld betekenen: wat al bestaat opnieuw uitvinden of verbeteren. Of het integreren van innovaties uit andere vakgebieden. Tot slot denken de uitschrijvers aan het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande.

Wanneer kun je meedoen?
Iedere architect en ontwerper, afgestudeerd aan een erkende architectuur-, interieur of ontwerpopleiding, kan meedingen naar deze prijs door het insturen van een of meer projecten. Het ontwerp moet zijn gemaakt in de periode 1 augustus 2018 - 31 juli 2019. De inzending blijft het geestelijke eigendom van de maker.

Wat wordt van je gevraagd?

De inzending moet bestaan uit een documentatie (PDF) waarin de innovatieve ideeën, processen en/of producten zijn beschreven. De inzending dient in woord, beeld en tekeningen een goede indruk te geven van de innovatie. Voor iedere inzending is een documentatie van maximaal 10 pagina’s A4 toegestaan.

Hoe kun je inzenden?

Deelnemers kunnen zich tot en met vrijdag 30 augustus 2018 voor de ARC19 Innovatie Award aanmelden op www.arc-awards.nl. Daar kan tevens de documentatie (PDF) worden geüpload. Deelname is gratis.

Hoe verloopt de jurering?

De inzendingen worden door een onafhankelijk jury beoordeeld op inzet, werkwijze en resultaat. De jury zal uit de binnengekomen inzendingen drie projecten voordragen als nominaties. De winnaar wordt bekend gemaakt op de feestelijke prijsuitreiking die op 7 november plaats vindt in Amsterdam.

Juryvoorzitter

Tillmann Klein (TU Delft)

Heb je vragen?

Als je vragen hebt, neem je contact op met de secretaris van de jury, Astrid de Wilde (redactie de Architect) via email astriddewilde@vakmedianet.nl

Publicatie

Nominaties en winnaars worden gepubliceerd in de extra uitgave van de Architect die in november 2019 verschijnt. In deze uitgave is tevens het juryrapport opgenomen.


Nominaties ARC19 Innovatie Award

CiWoCo 1.0, Amsterdam – GAAGA
Biosintrum, Oosterwolde – Paul de Ruiter Architects
Atlas, TU Eindhoven – Team V Architectuur

collage-ARC19-Nominaties_Innovatie-Award