Jury Oeuvre Award
 


Een initiatief van de Architect

 

Madeleine Maaskant (voorzitter)
Directeur van de Academie van Bouwkunst Amsterdam (onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
 

Madeleine volgde de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft van 1984 tot 1990, en studeerde eervol af in de master architectuur.

Na het winnen in 1996 van de tweejaarlijkse Europan-prijsvraag richtte zij (mede) het bureau Maaskant en van Velzen Architecten op, waaraan zij tot 2010 verbonden was.

Bestuurlijke ervaring in het architecturale veld deed Maaskant op als bestuurslid van Europan Nederland en de Jaap Bakema Foundation. Daarnaast was zij van 2000 tot 2006 redactielid van het architectuurtijdschrift Oase.

Maaskant maakte deel uit van uiteenlopende commissies waaronder de commissie Architectuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en van verschillende jury’s, waaronder BNA Gebouw van het Jaar, Gouden Piramide, Europan, Zuiderkerkprijs Amsterdam en Architectuurprijs Rotterdam.

Gedurende haar loopbaan doceerde zij op verschillende architectuuropleidingen.

Van 2010 tot 2015 was zij verantwoordelijk voor de afdeling Gebouwen van Natuurmonumenten en bestuursvoorzitter van Stichting Archiprix, het samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.


Bart Reuser

Bart Reuser is in 1999 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde. Samen met Marijn Schenk ontving hij in de ARCHIPRIX 2000 een eerste prijs voor het project Het Gelaagde Land. Als projectarchitect werkte Bart Reuser onder meer aan de nieuwe internationale vetrekhal Holland Boulevard en het Rijksmuseum op luchthaven Schiphol en aan verschillende onderzoekgerichte projecten waaronder Seoulutions, dat betrekking heeft op stedenbouwkundige transformaties. Eerder was hij verantwoordelijk voor het project Wieden + Kennedy, waarvoor NEXT de LAi award 2008 ontving. In 2010-2011 was hij gast hoogleraar aan de University of Seoul, Korea. Bart Reuser is namens NEXT architects geselecteerd als hoofdcurator van de internationale Bicycle Architecture Biennale 2019-2020. Hij is bestuurslid van het onderzoekende architectuurtijdsschrift OASE en was lid van de architectuur adviescommissie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Bart Reuser spreekt regelmatig op nationale- en internationale conferenties waaronder het World Architecture Festival in Berlijn en het Future Cities Laboratory aan de ETH Zurich.Harm Tilman (secretaris)
Hoofdredacteur
de Architect


Harm Tilman (1954) is sinds 2002 hoofdredacteur van de Architect, een onafhankelijk en opiniërend vakblad en platform op het gebied van architectuur, stedenbouw, techniek en interieur waarin het ontwerp centraal staat.

Tijdschrift, website en events informeren en inspireren ruimtelijke ontwerpers en plaatsen hun werkzaamheden in een bredere maatschappelijke en culturele context.

Daarvoor was hij coördinator aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Tilman studeerde in 1984 af aan de TU Delft, was na zijn studie werkzaam als stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker, gaf lezingen en begeleidde projecten op uiteenlopende onderwijsinstellingen in binnen en buitenland. Tevens is hij auteur van tal van publicaties op het gebied van moderne architectuur en ruimtelijke ordening.

Harm interesseert zich voor de vraag hoe de relevantie en het verdienmodel van de architectuur zijn te verbeteren en een nieuwe generatie architectuur gaat ontstaan. Hij richt zich op onderwerpen als transformatie en duurzaamheid, maar ook woonproducten, het circulaire bouwen, gezondheidsarchitectuur en industrialisatie. Over deze onderwerpen blogt hij iedere maandag en verschijnen maandelijks artikelen van zijn hand.

Harm is te bereiken op harmtilman@vakmedianet.nl of via +31 6 222 40 855.