Bob de Wit

College 1

Prof. Dr. Bob de Wit is verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit als Professor of Strategic Leadership, en is directeur van strategy consulting bedrijf Strategy Works te Rotterdam. Bob is een veel geciteerd spreker en schrijver over digitale transformatie en de gevolgen ervan voor organisaties, bedrijfstakken en landen. Voorheen heeft hij twaalf jaar strategisch management gedoceerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook is gepromoveerd, en ook twaalf jaar in Maastricht. Hij heeft talloze internationaal bekende publicaties op zijn naam staan.

Lidewey van der Sluis

College 2

Prof. Dr. Lidewey E.C. van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Vanderbijlpark, Zuid-Afrika en visiting professor aan de Berlin School of Creative Leadership. Vanuit het Nyenrode Center for Leadership and Management Development treedt zij op in opleiding- en ontwikkelprogramma’s voor bedrijven en netwerken. Daarnaast werkt zij zelfstandig als spreker en coach. Lidewey van der Sluis is (mede-)auteur van tal van managementboeken en ruim 210 nationale en international publicaties. Zij geldt als één van de meest bevlogen sprekers en vernieuwende denkers van deze tijd met een scherpe visie op onderwijs, ontwikkeling van arbeidskracht en talentmanagement.

Marcel Knotter

College 3

Marcel Knotter adviseert al meer dan 20 jaar aan organisaties hoe ze met hun menselijk kapitaal nog betere bedrijfsresultaten kunnen realiseren. Hij is vertrouwd sparringpartner voor Raden van Bestuur, management en HR directies van grote (inter)nationale organisaties. Als veelgevraagd adviseur is zijn naam synoniem geworden met een verfrissende, onafhankelijke en onorthodoxe benadering van HR-vraagstukken. Marcel was mede-oprichter van Bright & Company | HR Strategy en is nu partner bij Building Communities that Matter (BCM) – een adviesbureau dat Private Equity organisaties ondersteunt met het versterken van het Human Capital potentieel in hun portfolio ondernemingen. ( www.bcm-pe.com en www.linkedin.com/in/marcelknotter

Drs. Jo Vincken

College 4

Drs. Jo Vincken (1955) combineert een ervaring van 12 jaar overheidsdienst en 28 jaar bedrijfsleven; ervaring als organisatieadviseur en ervaring als directeur van bedrijven. Deze uiteenlopende perspectieven, en de brede ervaring, heeft een nadrukkelijke plaats in zijn nadenken over het functioneren van organisaties en de cultuur van organisaties: het stelt in staat om overeenkomsten en verschillen in patronen te ontdekken. Aan de hand van de zo ontstane werkhypothesen gaat hij in gesprek met de deelnemers over hun eigen praktijksituatie. Jo Vincken heeft politicologie gestudeerd. Bij Nyenrode is hij verantwoordelijk voor executive programma’s in het publieke domein en de zorg. Verder is hij kerndocent van de masterclass verandermanagement.

Willem van Rhenen

College 5 / Wrap up

Prof. Dr. Willem van Rhenen is hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit. Tevens is hij Executive Consultant en bedrijfsarts. Willem zijn werkzame leven begonnen als arts. Vanuit die functie heeft hij veel mensen met stress gerelateerde klachten behandeld. Sinds 2009 is hij ook lid van de Nederlandse Kamer van Sociale Geneeskunde en lid van meerdere taakgroepen op het gebied van werk en gezondheid.

Angèle Loomans

College 6

Angèle Loomans heeft jarenlange ervaring op het gebied van organisatieverandering en strategisch bestuur. Momenteel is zij directeur management services en niet-statutair directeur van Arbo Unie BV. 

Robert Jan Blomme

College 7

Prof. Dr. Robert Jan Blomme MLD CMC MSIM MSc BSc Euring is hoogleraar Management & Organisatie aan Nyenrode Business Universiteit en directeur van het Centrum voor Leiderschap en Management Ontwikkeling. Zijn onderwijs omvat een breed scala van cursussen in Organizational Behavior, Organizational Dynamics, Change Management en Organisatie en Team Learning. Naast lesgeven, voert hij onderzoek uit naar organisatieontwikkeling en verandering van zowel de positivistische en constructivistische perspectieven.

Steven van den Heuvel

College 8

Steveb vab den Heuvel is agile coach en trainer bij Conclusion Implementation. Steven heeft ruime ervaring in het begeleiden van (management)teams bij het realiseren van duurzame verandering en innovatie. Steven is een inspirator met een sterk inlevingsvermogen waardoor hij instaat is leiders doorbraken te laten realiseren. Door zijn sterke stijlflexibiliteit kan hij uitstekend schakelen tussen seniormanagement en werkvloer. Als trainer geeft hij onder meer trainingen op het gebied van Agile, Lean en teamsamenwerking.

Wim Kooijman

College 9

Wim Kooijman was van 1997 tot 2013 Executive Vice President Human Relations & Industrial Relations van luchtvaartmaatschappij KLM. Vanaf 2013 tot 2016 vervulde hij deze functie bij Air France-KLM. In die hoedanigheid was Kooijman verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van het sociaal beleid en de relaties met vakbonden en ondernemingsraden. Nu is Wim partner in het adviesbureau Kooijman&Zwartelé.

Dennis Vink

College 10

Prof. Dr. Dennis Vink is als hoogleraar financiering en investeringen verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is directeur van het Nyenrode Center for Finance en als visiting professor of finance verbonden aan universiteiten in Moskou en Kopenhagen. In 2009 is hij gekozen tot professor of the year in de executive MBA dat georganiseerd werd door Nyenrode en Kellogg School of Management. Dennis is gespecialiseerd in (gestructureerde) financiering en heeft onderzoek verricht in samenwerking met faculteit van Yale International Center for Finance, EDHEC-Risk Institute en Vlerick Leuven Gent Management School. Hij is internationaal een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het terrein van financieel management.

Edgar Karssing

College 11

Dr. Edgar Karssing is Associate Professor Business Ethics & Integrity Management aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is verantwoordelijk voor training programma’s van EIBE (morele competenties, management van integriteit) en hij adviseert tal van organisaties over integriteitsmanagement en de ontwikkeling van een code of conduct. Tevens is hij voorzitter van de examencommissie van Nyenrode Business Universiteit. Ook was Edgar Winnaar van National Compliance Award 2010 en is hij gekozen tot Professor van het Jaar 2009-2010. Edgar publiceert regelmatig over integriteit, morele competentie en filosofie in de praktijk.

Jeff Gaspersz

College 12

Prof. dr. Jeff Gaspersz is hoogleraar innovatie aan de Nyenrode Business Universiteit, spreker en adviseur op het gebied van innovatiemanagement en business creativiteit. Voorheen was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit en aan KPMG. Hij ondersteunde ruim 350 organisaties met het vinden en benutten van innovatiekansen en schreef een reeks boeken over innovatie. www.jeffgaspersz.nl 

* Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.