29 oktober 2019

08:30 - 21:00

Dag 1 - Creëer menselijk kapitaal

08.30    Inloop en koffie 
09.00     Prof. Dr. Willem van Rhenen opening en kennismaking


Blok 1 - HR als strategisch adviseur 

Bob de Wit neemt je mee in de toekomst waar digitale technologieën, robots, kunstmatige levensvormen en ge-upgrade mensen zullen bestaan. Hij bespreekt tien digitale technologieën – waaronder biotechnologie, robots, kunstmatige intelligentie en blockchains – en schetst de consequenties voor organisaties en de maatschappij waarin we leven en werken. Wat wordt dan de rol en betekenis van mensen – human resources – in de toekomst, en hoe ziet werk er dan uit?   

10.00   Prof. Dr. Bob de Wit, Hoogleraar Strategic Leadership, Nyenrode Business Universiteit. 
10.45    Koffie en thee pauze 
11.00    Vervolg Prof. Dr. Bob de Wit
12.45    Lunch 

Blok 2: HR en talent management 

In dit collegeblok gaan we in op de relevantie van talent op de arbeidsmarkt en over de relatie tussen talent management en strategische organisatiedoelen. ln feite over het vinden, benutten, en ontwikkelen van menselijk kapitaal. 
Resultaat: u weet wat talentmanagement is en kunt deze kennis vertalen naar uw eigen praktijk en werkzaamheden. 

13.30   Prof. Dr. Lidewey E.C. van der Sluis, Hoogleraar Strategisch Talent Management, directeur en oprichter Powerhouse Competing for Talent 
15.15   Koffie en thee pauze 
15.30   Vervolg Lidewey van der Sluis 
16.30   Wrap up: Prof. Dr. Willem van Rhenen, Hoogleraar Engagement & Productivity, Executive Consultant en bedrijfsarts 
17.00   Vrij te besteden 
18.00   Diner  
 

Blok 3: What are the 3 most important things HR should do to deliver real impact? 

Wat als we maar 1 minuut en 1 euro te besteden hadden aan HR? Waar zouden we dan onze tijd in steken? Wat levert dan de meeste bijdrage aan onze mensen en organisatie? In dit college gaan we “back to the most important basics”. Wat doet er écht toe? En hoe kunnen we door gedisciplineerde vereenvoudiging het leven van managers en medewerkers makkelijker en impactvoller maken? 

19.00 – 21.00  Marcel Knotter, Partner bij Building Communities That Matter

 

Overnachting op landgoed Nyenrode
 

30 oktober 2019

08:30 - 17:00

Dag 2 - Nieuwe kansen voor de CEO in een veranderende wereld 

 

Blok 4: HR Veranderkunde 

08.30   Ontvangst deelnemers, koffie 
09.00   Drs. Jo Vincken, Associate Dean Executive Education & Organizational Development bij NyenrodeToekomstonderzoek aan de Universiteit Twente 
11.00   Koffie en thee pauze 
11.15   Vervolg Drs. Jo Vincken
12.15   Lunch 

Blok 5: HR en Performance Management 

Met bevlogen (engaged) medewerkers is de profitability gemiddeld 20-25% beter. Dit kun je vaak niet zeggen van andere efficiency maatregelen. Tijdens dit college gaan we hier dieper op in. Tevens gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen: Hoe krijgen we dit voor elkaar? En, welke maatregelen en mogelijkheden zijn hiervoor beschikbaar? 

13.00   Prof. Dr. Willem van Rhenen, Hoogleraar Engagement & Productivity, Executive Consultant en bedrijsarts 
15.00 Koffie en thee pauze 
15.30    Vervolg Willem van Rhenen 
16.30    Wrap up: Prof. Dr. Willem van Rhenen, Hoogleraar Engagement & Productivity, Executive Consultant en bedrijfsarts 

 

26 november 2019

08:30 - 17:00

Dag 3 - Creëer engagement 


Blok 6: HR als business partner - de praktijk

In haar college heeft Angéle Loomans het over verandering als dé constante in organisaties. Technologische innovaties gaan in sneltreinvaart, de medewerkers worden gemiddeld ouder en stellen andere eisen, klanten accepteren alleen het beste en vanuit de overheid wordt ook nog een duit in het zakje gedaan door allerlei wet- en regelgeving. 

Alles moet goed en snel. ‘Nu even niet’ is geen optie. Zo zijn er veel factoren waar organisaties zich voortdurend en vaak proactief op moeten aanpassen. 

HR heeft hierbij een belangrijke strategische rol, als katalysator van veranderprocessen: strategisch HR-beleid. Hoe krijgen we de juiste mensen? Waar in de organisatie is ontwikkeling nodig en welke? Hoe houden we iedereen gemotiveerd? Hoe dragen we kennis en waarden over? En zo is er meer, allemaal om de gezamenlijke doelstellingen, de organisatie doelstellingen, te realiseren. Soms lijkt het jongleren terwijl je op een surfplank staat. 

08.30    Inloop en koffie 

09.00     Angele Loomans, Directeur management services Arbo Unie
10.30 Koffie en thee pauze 
11.00 Vervolg Angèle Loomans
12.00    Lunch 

 

 

Blok 7: Leiderschap 

13.00    Prof. Dr. Robert Jan Blomme MLD CMC MSIM MSc BSc Euring, Hoogleraar Organization Behavior at Nyenrode Business Universiteit. 
15.00    Koffie en thee pauze 
15.30    Vervolg Prof. Dr. Robert Jan Blomme 
16.30    Wrap up: Prof. Dr. Willem van Rhenen, Hoogleraar Engagement & Productivity, Executive Consultant en bedrijfsarts 

03 december 2019

08:30 - 18:00

Dag 4 - Nieuwe uitdagingen voor HR 

 

Blok 8: Veranderen van HR in een Agile organisatie

Agile werken maakt een opmars binnen veel organisaties, omdat ze meer wendbaarheid en een grotere klantgerichtheid willen creëren.
Maar welk effect heeft dit precies op de medewerkers en leidinggevenden én hun manier van werken?
En welke gevolgen heeft de toepassing van Agile op de invulling van uw HR-taken?

Dit college geeft een helder zicht op de impact en biedt u alle handvatten om vanuit HR de veranderingen te realiseren die Agile werken tot een succes maken. 

08.30    Inloop en koffie 
09.00   Steven van den Heuvel, agile coach en trainer bij Conclusion Implementation
11.00    Koffie en thee pauze 
11.30    Vervolg Steven van den Heuvel
12.30    Lunch 
 

Blok 9: HR, trends en speelveld, observaties uit een ‘rauwe’ werkelijkheid 

Tijdens dit college wordt u meegenomen in observaties over het HR-vak, arbeidsverhoudingen, ethiek en leiderschap. De “lessons learned” in 30 jaar als CHRO in de boardroom van internationale ondernemingen staan centraal.  Samen met de deelnemers worden  thema’s centraal gezet: de context waarbinnen het HR-vak zich ontwikkeld, arbeidsverhoudingen met daarin de rol van bonden en OR, het HR-vak zelf, het ontwikkelen van een HR-‘brand’, veranderen in organisaties, leiderschap of het sturen van gedrag. Steeds is de focus: wat werkt wel en wat werkt niet! 

13.30    Wim Kooijman, Adviseur, voormalig Executive Vice President HR & Industrial Relations, Air France-KLM 
15.30    Koffie en thee pauze 
16.00    Vervolg Wim Kooijman 
17.30    Wrap Up Willem van Rhenen, Hoogleraar Engagement & Productivity, Executive Consultant en bedrijfsarts 
 

10 december 2019

08:30 - 17:00

Dag 5 - De harde en zachte kant van HR

 

Blok 10: HR en business finance 

Als lid van het management team wordt van de HRM professional inzicht verwacht in de strategische keuzes van de organisatie en de impact op het personeel en andere belanghebbenden. In dit onderdeel ligt de focus ligt op het monitoren van de realisatie van strategische keuzes aan de hand van de financiële resultaten. 
Tevens zal de waardecreatie van organisaties worden behandeld aan de hand van gepubliceerde financiële stukken. Daarnaast leert u hoe u effectiever kunt communiceren – met raden en besturen, aandeelhouders en andere kapitaalverstrekkers. 

08.30    Inloop en koffie 
09.00    Prof. Dr. Dennis Vink, Hoogleraar Finance and Investment, Nyenrode Business University, Director of the Finance Unit at Nyenrode 
11.00    Koffie en thee pauze 
11.15    Vervolg Prof. Dr. Dennis Vink 
12.15    Lunch 

  

Blok 11 - Het Morele kompas ijken

Dit college behandelt een onderwerp dat veel aspecten van het HR-vak raakt en een brede benadering vraagt: Ethiek. Hoe kunnen we ons moreel kompas als toetssteen voor ons handelen ijken en op de goede manier inzetten? 
Het resultaat: U leert om op een goede manier over morele vraagstukken na te denken in vrijwel alle aspecten van uw werk. 

13.15    Dr. Edgar Karssing, Associate Professor Business Ethics & Integrity Management, Nyenrode Business Universiteit 
15.15    Koffie en thee pauze 
15.30    Vervolg Edgar Karssing 
16.30    Wrap up: Prof. Dr. Willem van Rhenen, Hoogleraar Engagement & Productivity, Executive Consultant en arboarts  
 

17 december 2019

08:30 - 19:00

Dag 6 - Maak de organisatie aantrekkelijk

Blok 12: HR innovatie  

In dit collegeblok wordt het belang van innovatie voor HR uitgelegd en worden de zeven kansen voor HR om bij te dragen aan innovatie uitgewerkt. Dit lukt door een ander zelfbeeld en anders kijken. 
Resultaat: u leert anders kijken en heeft daarvoor aan innovatieve kracht gewonnen. 

08.30    Inloop en koffie 
09.00    Prof. Dr. Jeff Gaspersz, Hoogleraar Innovatie, Nyenrode Business Universiteit 
11.00    Koffie en thee pauze 
11.15    Vervolg Prof. Dr. Jeff Gaspersz
12.15    Lunch
  

Blok 13: De Wakkerligger 

13.15    Prof. Dr. Willem van Rhenen, Hoogleraar Engagement & Productivity, Executive Consultant en bedrijfsarts 
15.15    Koffie en thee pauze 
15.30    Vervolg Willem van Rhenen 
16.30    Wrap up: Prof. Dr. Willem van Rhenen, Hoogleraar Engagement & Productivity, Hoogleraar Engagement & Productivity, Executive Consultant en bedrijfsarts 
17.00 – 19.00    Slotdiner en uitreiking deelnamecertificaten