Texas Scramble

 

Het speltype dat gespeeld wordt is Texas Scramble.
Deze populaire spelvorm is een wedstrijd die gespeeld wordt door teams bestaande uit 3 of 4 personen.

Allen slaan af op de afslagplaats en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. De overige 3 ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole.

Alle spelers slaan om beurten hun 2e bal vanaf deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft en een ieder plaatst zijn of haar bal weer binnen één clublengte.

Wordt de bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit worden gespeeld. Markering kan geschieden met behulp van een tee.

Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm. van de gekozen bal (en niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker.

Na iedere hole wordt de beste score genoteerd. Nadat de 18 holes zijn gespeeld, worden de scores opgeteld. Het team met de laagste netto score is winnaar.

De wisselbeker gaat naar het beste team.