25 april 2019

12:45 - 13:15

Inloop 

13:15 - 14:00

Presentatie Rotterdam Festivals door Cynthia Dekker en Maartje Goedhart en gesprek o.l.v. Ruben Maes

In deze presentatie worden nog even kort enkele relevante resultaten samengevat uit de totaaloverzichten. Sluit het aanbod goed aan op de vraag, waar kan het beter, bij welke doelgroep of in welke wijk blijft de cultuurparticipatie achter? De presentatie vormt de opmaat voor de deelsessies.

14:15 - 15:15

Ronde 1 - Deelsessies

Deelsessie 1: Samenwerken
Hoe kunnen we meer rendement uit de samenwerkingen halen en met welk doel? Welke samenwerkingen werken al goed? Waar liggen nog kansen? De sessie wordt ingeleid door enkele inspiratiecases. Het Scapino Ballet geeft inzicht in hoe een praktische overweging geleid heeft tot publieksverbreding als bijvangst. Future in Dance vertelt over hun samenwerking met Exclusiv en Theater Rotterdam.

Deelsessie 2: Gebiedsbenadering
Welke gebieden geven we prioriteit? Ga je de wijk in of wil je juist meer mensen binnenhalen in je eigen instelling? Of zoek je aansluiting met de bewoners in je buurt? Deze sessie wordt ingeleid door de Cultuurscouts waarbij we nader inzoomen op IJsselmonde. Naast verkenning van de wijk vertellen Sinfonia en Scapino Ballet kort over projecten in de wijk.

Deelsessie 3: Doelgroepen verleiden - Stedelijke Toekomstbouwers
In deze marketingworkshop, geleid door Boris de Jel en Maartje Goedhart van Rotterdam Festivals, maken we aan de hand van de pains and gains een profielschets van de Stedelijke Toekomstbouwer. Na het opstellen van dit profiel ben je in staat de fit van je waardepropositie met de behoeften van deze doelgroep te bepalen.

15:25 - 16:25

Ronde 2 - Deelsessies

Deelsessie 1: Samenwerken
De deelsessie wordt twee keer gegeven en is dezelfde als in Ronde 1 genoemd. 

Deelsessie 2: Gebiedsbenadering
De deelsessie wordt twee keer gegeven en is dezelfde als in Ronde 1 genoemd. 

Deelsessie 3: Doelgroepen verleiden - Wijkgerichte Vrijetijdgenieters
In deze marketingworkshop spitsen we toe op het profiel van de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters a.d.h.v. pains and gains

16:35 - 17:00

Terugkoppeling en actiepunten

In een plenaire bijeenkomst haalt Ruben Maes de resultaten van de drie deelsessies op. Wat zijn de actiepunten en waarmee gaan we direct aan de slag? Welke punten moeten nog worden uitgewerkt? Hoe vertalen we de resultaten in onze beleidsplannen? Met welke collega’s ga je in gesprek? 

17:00

Borrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren