Disclaimer

Maastricht University gaat vertrouwelijk met uw contactgegevens om, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het toesturen van informatie omtrent het evenement waarvoor u zich met dit formulier aanmeldt en – indien door u aangegeven – ook voor het toesturen van informatie over andere voorlichtingsactiviteiten. Bovendien worden uw gegevens gebruikt voor interne analyses t.b.v. het verbeteren van onze informatievoorziening naar aankomende studenten. Uw gegevens worden na afloop van de activiteit verwijderd. De gegevens van aankomende studenten worden 1 jaar na het verstrijken van de verwachte startdatum verwijderd uit onze systemen, tenzij zij zich aanmelden bij Maastricht University, dan komen deze gegevens in onze studentendatabase te staan. Maastricht University zal uw gegevens niet aan derde partijen verstrekken zonder daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming te vragen. Mocht u vragen hebben over deze aanmeldprocedure, dan kunt u contact opnemen met: info-scholen@maastrichtuniversity.nl

Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door Maastricht University dan kunt u contact opnemen met: privacy@maastrichtuniversity.nl