20 juni 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

09:30 - 09:35

Opening door dagvoorzitter
Willem Paul de Mooij, hoofdredacteur VMT

09:35 - 10:10

NVWA handhavingsbeleid
Jaap Roording, hoofd juridische zaken NVWA

Hoe maakt de NVWA keuzes in de handhaving van de levensmiddelenwetgeving? Waarop baseert ze haar beleid om te handhaven en hoe stelt ze haar prioriteiten bij de inzet van capaciteit en handhavingsinstrumenten? Neemt ze hierin de klachten van consumenten en levensmiddelenindustrie mee?
Welke bestuursrechtelijke en andere instrumenten heeft ze om in te zetten? En hoe kan de levensmiddelenindustrie hierop reageren? Wat zijn de keuzes voor 2020 en wat zijn de prioriteiten? Dit is ook de plek om vragen aan de NVWA te stellen.

10:10 - 10:45

Actuele highlights in levensmiddelenwetgeving
Inge Stoelhorst, beleidscoördinator bij het ministerie van VWS
Wat zijn de belangrijkste topics op dit moment op het gebied van etikettering en voedselveiligheid? 
Afgelopen jaar is in Nederland het Preventieakkoord gesloten. Wat is de impact hiervan op de levensmiddelenindustrie en de retail? Waarmee moeten producenten rekening houden?
Wat komt er vanuit Brussel op ons af? Waar kunnen bedrijven zich op voorbereiden?
Tijdens deze Q&A met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving in vijf highlights besproken. Dit is ook de plek om vragen aan het ministerie te stellen.

10:45 - 11:15

PAUZE 
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

11:15 - 12:30

BREAKOUT A1
Herkomstetikettering
Sessievoorzitter:
Barbara Mutsaers, advocaat levensmiddelenrecht AKD

Spreker:
Marloes Kneppers, manager consument & informatie FNLI 

 • Voor welke producten is verplichte of  vrijwillige herkomstetikettering van belang? Wat zijn de regels als het gaat om verplichte herkomstetikettering?
 • Welke landen hebben nu pilots met verplichte herkomstetikettering? Wat is de impact van deze pilots?
 • En wanneer kunnen we uitkomsten van de evaluatie verwachten die de landen verplicht moeten doen? Dreigt er niet een verstoorde markt te ontstaan?
 • Hoe staat het met de  van de beloofde Q&A van de commissie ten aan zien van vrijwillige herkomstetikettering? 
 • Kan of moet ik als fabrikant al iets doen en is er een overgangstermijn voor om aan de nieuwe eisen voor vrijwillige herkomstetikettering te voldoen?

 

BREAKOUT B1
Food Law Basics - de diepte in: etikettering en claims
Sessievoorzitter:
Ellis van Diermen, consultant Precon
Spreker:
Marieke Lugt, consultant Lugt Food Law

 • In deze verdiepende sessie wordt verder ingegaan op de wetgeving over etikettering en claims.
 • Aan de hand van stellingen en voorbeelden worden veelvoorkomende twijfelgevallen besproken.

BREAKOUT C1
Hoe kwaliteitsborging verspilling tegen gaat
Sessievoorzitter: Linda Schulte, commercieel directeur Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands

Hoe eerder de kwaliteitscontrole plaatsvindt in de keten, hoe eerder we borgen dat er geen onnodige waste en kosten worden gemaakt in de keten. Dit is de visie van Eurofins. Tijdens de breakout zullen een tweetal momenten in de keten worden uitgediept. Tevens is er een gastspreker van de nieuwe app ‘Too Good To Go’ betrokken die laat zien hoe waste van kwalitatief goed voedsel wordt voorkomen richting de consument. 

Introductie van de keten & Too Good To Go initiatief

Linda Schulte, Commercieel Directeur & Cleo Zumpolle business development Too Good To Go

 

Verspilling van voedsel reduceren zonder kwaliteitsverlies


Sandra Roesink-Smale, teamleider Special Project Lab

 • Hoe kun je als keten bijdragen aan het reduceren van voedselverspilling?
 • Hoe zorg je ervoor dat de goede kwaliteit geborgd blijft?


Verpakkingen: voorkom verspilling door niet gecontroleerde verpakkingen 
 

Ruben Thomaes, business unit manager dioxins 

 • De keerzijde van recycling; Welke invloed heeft de migratie van drukinkten (MOSH MOAH) op ons voedsel?
 • Hoe het gebruik van juiste verpakkingsmaterialen uiteindelijk een langere houdbaarheid oplevert en daarbij dus minder verspilling.
   
12:30 - 13:30

LUNCHPAUZE 
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

13:30 - 14:45

BREAKOUT A2
Allergenen update
Sessievoorzitter:
Marjan van Ravenhorst, Allergenen Consultancy

 • Standpunten Belgische overheid met betrekking tot kruisbesmetting, drempelwaarden en lactosevrij
 • Update VITAL 3.0
 • Ontwikkeling en aanpassing normen voor allergenenmanagement en allergenenetikettering binnen Codex Alimentarius

Johan Hulleman, manager kwaliteit, Jumbo Supermarkten

 • Binnenkort introduceert Jumbo Supermarkten haar nieuwe allergenenbeleid. 
 • Waarom hebben ze hiervoor gekozen? Wat zijn de nieuwe eisen en wat verwacht ze van haar huismerkleveranciers?BREAKOUT B2

Food Law Basics - regels voor een nieuw levensmiddelenbedrijf
Sessievoorzitter:
Paul Besseling, consultant Precon

 

Remko Hol van Olijck Zeegroenten

 • Aan welke ‘basics’ moet een producent voldoen wanneer deze een nieuw product op de markt wil zetten?
 • Remko Hol van Olijck Zeegroenten over de ervaringen uit de praktijk gekoppeld aan de voorwaarden van de wetgeving. Van een goed idee naar een product op de markt.
 • Hoe zet je nieuwe grondstoffen en ideeën om naar een nieuw product?
 • Welke keuzes maak je en tegen welke knelpunten loop je aan?
 • Wat zijn de uitdagingen en aan welke eisen moet een productielocatie voldoen?

 

BREAKOUT C2
Wet versus Foodinnovatie
Sessievoorzitter: Sarah Arayess, Hoogenraad & Haak

 • Wat zijn de wettelijke uitdagingen bij foodinnovaties?
 • CBD producten vliegen als warme broodjes over de toonbank; maar met welke regels moet je rekening houden?
 • Met welke uitdagingen krijgen bedrijven als Tony’s Chocolonely te maken tijdens het innoveren?
 • Staat de Europese wetgeving een innovatief voedselklimaat in de weg?

Iris Freie (secretaris van Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN) en mede-eigenaar van Zagt & Van Elk Consultancy)

Sylvia van Vliet - Lekkerkerker (Quality Queen (Quality Manager) bij Tony’s Chocolonely)

14:45 - 15:15

PAUZE 
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

15:15 - 16:30

BREAKOUT A3
Misleiding; wat brengt de tucht van de markt?
Sessievoorzitter:
Victor van Ahee en Jacobine van Beijeren, advocaten bij Loyens & Loeff

 • Aan de hand van praktische en prikkelende voorbeelden wordt de huidige stand van zaken omtrent misleidende etikettering behandeld.
 • Na een kort rondje langs de velden van de juridische kaders die de wet en de rechtspraak bieden, zal het publiek worden meegenomen in de beoordeling hoe zij kunnen of moeten omgaan met mogelijk misleidende aanduidingen op een etiket. 
 • Niet alleen worden de bekende gevallen behandeld (aroma/extract/ smaak van vanille of afbeeldingen fruit dat er minimaal in zit), maar ook een bredere kijk op de reikwijdte van misleiding. Hoeveel lucht moet er in een zak chips zitten om misleidend te zijn, hoeveel oliezuur mag de ‘extra vergine’ olijfolie bevatten en wat is houdbaar aan een groen plusje met ‘bio’ erop op je etiket? 
 • Dergelijke (fictieve) en andere vraagstukken worden op een interactieve wijze praktisch besproken.


BREAKOUT B3
NVWA Jaarplan en additieven beleid voor 2019-2020

Sessievoorzitter:
Margreet Hovenkamp, VMT


Sprekers: Joyce de Stoppelaar, NVWA en Kees Planken, ministerie VWS

 • Additievenetikettering versus clean label; stimuleert dat innovatie?
 • Zijn de verschillende alternatieven voor clean label, waaronder plantenextracten, nog wel toegestaan? Of hebben sommigen toch een E-nummer nodig?
 • Het webdossier additieven wordt uitgediept waarbij  oude, bekende standpunten en nieuwe standpunten naar voren komen.
 • Carry over standpunt wordt toegelicht.
16:30 - 17:30

NETWERKBORREL 
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken