{{deelnemer-aanhef}},

 

Op woensdag 15 mei a.s. organiseert de WDTM een Algemene Ledenvergadering (ALV), gevolgd door een netwerkbijeenkomst in de Sydneyzaal van  

Down Under te Nieuwegein

De ontvangst is vanaf 14.00 uur en de ALV begint om 14.30 uur

U bent van harte welkom! 

 

Agenda ALV

14.00 - 14.30 uur        Ontvangst         

14.30 - 14.35 uur        Opening en welkom door de voorzitter

14.35 - 14.45 uur        Financiën door de penningmeester

                                   en kascontrolecommissie

14.45 - 15.05 uur        Ketenkeurmerk Personenalarmering door

                                   voorzitter werkgroep 

15.05 - 15.40 uur        Bedankjes en nieuws door de voorzitter

15.40 - 15.45 uur        Wat verder ter tafel komt

15.45 - 16.45 uur        Drie leden presenteren zich:

 

Wolk, de nieuwe generatie heupbescherming

door Filippo van Hellenberg Hubar (CEO en co-founder Wolk)

 

Wolk gaat de strijd aan met heupfracturen! De innovatieve heup airbag heeft al tientallen heupen van ouderen gered. Mede-oprichter Filippo van Hellenberg Hubar geeft een kijkje in de keuken over hoe dit tot stand is gekomen. 

 

InstantCare, restoring dignity

door Bram Smeets (CMO van InstantCare)

 

InstantCare kan de kwaliteit van incontinentiezorg verbeteren, waardoor bewoners meer kwaliteit van leven hebben en de zorgmedewerkers een lagere werkdruk ervaren. 

 

Hollander Techniek

door Rob van Kempen (Manager Zorgtechnologie)

 

Hollander Techniek helpt zorgorganisaties om een blijvende verbetering te bereiken in het zorgproces en in welzijn van bewoners, door inzet van techniek in combinatie met de juiste begeleiding. 

 

16.45 -16.50 uur        Afsluiting

16.50 -18.00 uur        Borrel en hapjes

 

Zoals gebruikelijk sluiten we de bijeenkomst af met een borrel en hapjes. 

We kijken uit naar een constructieve en boeiende bijeenkomst! 

 

Graag tot 15 mei a.s. 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

Tonko Wedda

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren