15 mei 2019

14:00 - 14:30

Ontvangst 

14:30 - 14:35

Opening en welkom door de voorzitter

14:35 - 14:45

Financiën door de penningmeester en kascontrolecommissie

14:45 - 15:05

Ketenkeurmerk Personenalarmering door voorzitter werkgroep

15:05 - 15:40

Bedankjes en nieuws door de voorzitter

15:40 - 15:45

Wat verder ter tafel komt

15:45 - 16:45

Drie leden presenteren zich:

Wolk, de nieuwe generatie heupbescherming 

door Filippo van Hellenberg Hubar (CEO en co-founder Wolk)

 

InstantCare, restoring dignity

door Bram Smeets (CMO van InstantCare)

 

Hollander Techniek 

door Rob van Kempen (Manager Zorgtechnologie)

16:45 - 16:50

Afsluiting 

16:50 - 18:00

Borrel en hapjes

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren