Dr. ir. Martin van Staveren

College 1

Dr. ir. Martin van Staveren MBA staat voor anders omgaan met onzekerheden, risico’s en veiligheid. Hij promoveerde op het proefschrift Risk, Innovation & Change. Vanuit risicobureau VSRM adviseert hij organisaties in diverse sectoren over vernieuwend en werkbaar risicomanagement. Ook is hij kerndocent aan de Executive Masteropleidingen Risicomanagement en Public management, Universiteit Twente.
Hij is auteur van de boeken Risicogestuurd werken in de praktijk en Risicoleiderschap: Doelgericht omgaan met onzekerheden.

Lees ook de whitepaper 'Veilig leiderschap met risicoleiderschap'

Carsten Busch

College  2

Carsten Busch, Senior adviseur arbeidsveiligheid bij Politidirektoratet, de overkoepelende organisatie van de Noorse politie en actief binnen diverse vakfora en eigenaar van www.mindtherisk.com. Ruim twee decennia ervaring binnen veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en kwaliteit op diverse niveaus in organisaties binnen spoorwegen en petrochemie in Nederland, Engeland en Noorwegen. Momenteel Senior Adviseur Arbeidsveiligheid bij Politidirektoratet, de overkoepelende organisatie voor de Noorse Politie. Eeuwige student: werktuigbouwkunde, veiligheid, rechten en Human Factors. Vakmatig actief binnen de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde en diverse internationale forums. Spreekt op seminars en publiceert regelmatig, waardonder twee boeken, Safety Myth 101 en Veiligheidsfabels 1-2-3.

Carsten pleit ervoor dat veiligheidsprofessionals kritisch blijven nadenken over wat ze doen en wat ze zeggen. Lees zijn artikel: 'Weg met veiligheidsfabels, ga kritisch nadenken'

Erwin Medendorp

College 3

De rode draad in de carrière van Erwin Medendorp zijn schades en voorvallen. Na zijn studie materiaalkunde in Delft startte hij bij Stork als adviseur schadeonderzoek alwaar hij in opdracht van derden onderzoek deed naar de technische oorzaak van schades aan proces installaties, werktuigbouwkundige installaties  en constructies. Binnen Stork groeide hij door en werd manager van de groep schade- en niet-destructief onderzoekers.

Na 10 jaar stapte hij over naar een van zijn klanten; Cunningham Lindsey Nederland waar hij in dienst trad als schade-expert. Als schade-expert behandelde Erwin veelal omvangrijke en complexe schades bij grote industriële bedrijven. Enerzijds voerde hij oorzaakanalyses van schades uit en anderzijds hield hij zich bezig met de beheersing en controle van herstelkosten.

Na enige jaren als schade-expert bezig te zijn geweest stapte hij in 2015 over naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als Onderzoeksmanager (lid van het MT)  is hij verantwoordelijk voor de sectoren Bouw, Industrie, Rail en  Defensie. Daarnaast stuurt hij financiële en digitale onderzoekers aan. Als onderzoeksmanager is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van onder hem opgeleverde onderzoeken en rapporten, het goed functioneren van de afdeling en een soepele afstemming met de leden van de Onderzoeksraad.

Prof. Dr. Willem van Rhenen

College 4

Prof. Dr. Willem van Rhenen is hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit. Tevens is hij Chief Health Officer en bedrijfsarts bij Arbo Unie. Willem is zijn werkzame leven begonnen als (ziekenhuis) arts in Lesotho en Nederland. Eenmaal in de bedrijfsgezondheidszorg heeft hij veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen werkomstandigheden en (on)welbevinden. Hij is toezichthouder bij de NSPOH, Ombudsman bij PostNL en lid van diverse taakgroepen op het gebied van werk en gezondheid (zoals de Kamer van Sociale Geneeskunde).

Prof. dr. Jop Groeneweg

College 5

Prof. dr. Jop Groeneweg is hoogleraar 'Safety in Health Care' aan de TU Delft. Hij is docent cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leiden en gespecialiseerd in risicomanagement. Hij schrijft boeken, is de man achter het internationaal erkende Tripod Model voor incidentanalyse en geeft trainingen bij bedrijven. Jop al ruim 35 jaar de relatie tussen de manier waarop de hersenen werken en gedrag. Deze kennis past hij toe om de veiligheid in organisaties te helpen verhogen. 

Lees ook zijn artikel 'Weg met de blamecultuur, ga leren van elkaar'

Prof. Dr. Ira Helsloot

College 6

Prof. Dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Ook is hij editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management. Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar rampenbestrijding, crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Van 2006 tot en met 2011 was hij hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  
 
Hij werkte tot 2003 bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding laatstelijk als hoofd expertise en onderzoek.  
 
Van 2003 tot 2007 werkte hij als directeur crisis en veiligheid bij het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement. Van 2005 tot 2008 was hij (interim) hoofd rampenbeheersing bij de regionale brandweer Amsterdam-Amstelland. Vanaf 2008 tot 2010 was hij daar lid van de korpsleiding met de portefeuille strategie en innovatie crisisbeheersing.

Ira Helsloot gaat in zijn college onder andere in op de risico-regelreflex. Lees hier alvast wat dit inhoudt.

* Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.