30 oktober 2019

15:30 - 19:00

College 1 - Veilig Leiderschap: voor iedereen in de organisatie 

 • Waarom is een ander perspectief op veiligheid echt nodig?  
 • Wat is veilig leiderschap en waarom is het voor iederéén?  
 • Hoe kan ik zelf en in mijn team veilig leiderschap ontwikkelen? 

Veiligheidsmanagement ligt onder vuur in onze VUCA-wereld, met volop volatiliteit, uncertainty, complexiteit en ambiguïteit. Hierin moeten managers en professionals hun ambitieuze doelen zien te realiseren. Dit vraagt om nieuwe, realistische en werkbare perspectieven op veiligheid, binnen én buiten organisaties. Deze perspectieven verkennen we in dit eerste college, met focus op het concept ‘veilig leiderschap’. U leert waarom dit voor formele én informele leiders is, dus voor iederéén in de organisatie.   

Dr. ir. Martin van Staveren MBA - kerndocent aan de Executive Masteropleidingen Risicomanagement en Public management, Universiteit Twente.

 

06 november 2019

15:30 - 19:00

College 2: Meten is weten?

 • Een kritische kijk op praktijken en tools. 
 • Leren denken over beperkingen en mogelijke neven-effecten van aanpakken. 

Bij nadere beschouwing blijken veel dingen binnen veiligheid niet meer dan fabels. We gaan uit van (vaak onbewuste) veronderstellingen die onze kijk op de wereld in een bepaalde richting sturen. Dat maakt bepaalde aanpakken binnen veiligheid niet per se nutteloos, maar het is belangrijk om beperkingen te kunnen onderkennen en bewust te zijn van ongewenste neveneffecten van aanpakken en technieken. 

Carsten Busch - Senior adviseur arbeidsveiligheid bij Politidirektoratet.

 

13 november 2019

15:30 - 19:00

College 3 - Het leren van incidenten en ongevallen

 •  De rol van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
 •  Het doen van onafhankelijk onderzoek
 •  Nadenken over onveilige situaties

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek om daaruit lessen te trekken en de veiligheid in Nederland te vergroten.
Tijdens dit college krijgt u inzicht in de werk- en denkwijze van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
U leert hoe de uitkomsten eenvoudig zijn toe te passen in uw dagelijkse praktijk. 

Erwin Medendorp - onderzoeksmanager van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

 

20 november 2019

15:30 - 19:00

College 4: Bevlogenheid en veiligheid 

Bevlogen mensen maken 50-60% minder ongelukken en werken dus veiliger. Kunst is dus om medewerkers bevlogen te houden. Hoe doet u dat? Van Rhenen neemt u mee in de wereld van (stress en) bevlogenheid.

Prof. Dr. Willem van Rhenen - hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit.

27 november 2019

15:30 - 19:00

College 5: Just Culture

 • Het leervermogen van organisaties kan verbeteren als organisaties een ‘just culture’ hebben.  
 • Het bereiken van een ‘just culture’ moet op meer gericht zijn dan alleen het verhogen van het aantal meldingen.  
 • Een focus op procesafwijkingen in combinatie met het creëren van een psychologisch veilige omgeving is de sleutel tot succes.  

De belangrijkste benaderingen van ‘just culture’ en de invloed op het leervermogen van organisaties worden toegelicht. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat het ‘wat’ er geleerd moet worden een nauwe relatie heeft tot ‘hoe’ er geleerd moet worden. Door de focus te verleggen op afwijkingen in de processen in de organisatie in plaats van incidenten en door het bieden van een psychologisch veilige omgeving kunnen organisaties werken aan een ‘just culture’.   

Prof. dr. Jop Groeneweg - cognitief psycholoog.

04 december 2019

15:30 - 19:00

College 6: Een nuchtere omgang met risico’s 

 • Aanjagende krachten voor de risico-regelreflex  
 • De nuchtere samenleving die meer begrijpt dan managers 
 • Inzichten in crisis- en risicocommunicatie 

Samen met de deelnemers spreken we over wat de realistische grenzen zijn aan het organiseren van veiligheid. Zo helpt de uitspraak ‘we werken veilig of we werken niet’ in de praktijk niet echt om tot veiliger werken te komen. We zullen ook laten zien hoe de risico-regelreflex regelmatig in de industrie leidt tot complexere en daarom onveiliger processen. Tenslotte gaan we ook in op wat de omgeving van een bedrijf nu werkelijk wel/niet verwacht van dat bedrijf. 

Prof. Dr. Ira Helsloot: hoogleraar Besturen van veiligheid, in het bijzonder crisisbeheersing en fysieke veiligheid Radboud universiteit.