mth en SKOJ event in Baarn

Het is de missie van mth om bij te dragen aan persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed. Dit doen wij door ondernemend Nederland en onze medewerkers te ondersteunen met hoogwaardige kennis, een groot zakelijk netwerk en betekenisvolle relaties.

SKOJ is het Zweedse woord voor plezier en gezelligheid en dat is het thema van dit event. Het bijzondere event vindt plaats op 28 juni a.s. in Baarn . Ondernemers komen zo op een informele wijze met elkaar in contact.

De unieke en omvangrijke Volvo verzameling van Hans Blokzijl, eigenaar van het Bomencentrum in Baarn is normaliter niet toegankelijk voor publiek.
Op veler verzoek is besloten om in 2019 de Swedish Collection gedurende 12 dagen open te stellen voor bezoekers. 

Als relatie van mth nodigen wij je van harte uit om op vrijdag 28 juni a.s. als onze gast samen een plezierige middag te beleven op deze unieke locatie in Baarn. Je kunt de Volvo collectie bekijken of deelnemen aan de groene wandeling door het ideeënpark. 

Mth heeft zich aangesloten bij UNICEF als Business Buddie en gaat zich met UNICEF inzetten voor de rechten van kinderen. Dankzij de bijdragen van mth als één van de UNICEF Business Buddies kan UNICEF zich de komende jaren inzetten voor bijvoorbeeld jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

In 2030 zullen er acht keer meer jongeren dan kinderen zijn. De meesten zullen in lage- en middenstandsinkomenslanden wonen. Ze hebben allemaal recht op een bestaan waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien, nu èn in de toekomst.
Mth vindt het belangrijk een steentje bij te dragen aan het persoonlijk geluk van mensen. Als werkgever van veel jong talent vindt mth de ontwikkeling van jonge mensen belangrijk. Het kunnen opgroeien in een omgeving waar je je talent kan ontwikkelen en inzetten, zal uiteindelijk de wereld alleen maar beter maken.