05 juli 2019

14:00

Vanaf deze tijd bent u van harte welkom op onze terminal in Rotterdam

16:00

Officiële opening

16:30

Barbecue met aansluitend een feest

vooraankondiging
 vooraankondiging