Deze Kifid-zaken zullen onder andere worden behandeld door Coen Fledderus en Robin van Beem

  • Aansprakelijkheid na overdracht van de portefeuille: waar moeten koper en verkoper op letten? Zie: 2019-295;
  • De nazorgplicht: nog steeds een heet hangijzer? Zie: 2018-339;
  • De aanvraag van de verzekeringsovereenkomst: wat zijn de do's and dont's? Zie: 2018-759 en 2019-172;
  •  De zorgplicht is geschonden: kan de klant ook eigen schuld worden verweten? Zie: 2018-723