Coen Fledderus 

Polis Advocaten

Coen Fledderus is specialist op het gebied van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en intermediaire distributie. Coen adviseert over en procedeert in onder meer in dekkingskwesties, fraude- en (brand)regreszaken en aansprakelijkheidszaken. Door het intermediair wordt Coen ook geraadpleegd over kwesties rondom de zorgplicht en (dreigende) geschillen met personeel en aandeelhouders. Ook het adviseren en procederen over het aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden met freelancers en aanbieders en de aan- en verkoop van portefeuilles behoren tot zijn expertise. Coen is lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Coen publiceert regelmatig in vakbladen voor de verzekeringsbranche waaronder am:magazine.

Robin van Beem

Polis Advocaten

Robin van Beem is gespecialiseerd in juridische dienstverlening aan het intermediair. Hij helpt adviseurs, (beurs)makelaars, serviceproviders en gevolmachtigd agenten bij het oplossen en voorkomen van problemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld op het gebied van:
toezichtwetgeving (waaronder vakbekwaamheid en beloning), bedrijfsovername en portefeuilleoverdracht, verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht, samenwerking met aanbieders of tussen intermediairs onderling
& nieuwe distributiekanalen.  Robin houdt zich ook bezig met het begeleiden van productontwikkeling en het beoordelen en schrijven van polisvoorwaarden. Waaronder het herschrijven daarvan op eenvoudiger taalniveau.

Lisette de Haan

V&A Advocaten

Lisette de Haan werkt bij V&E Advocaten als advocaat en partner verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Lisette is sinds 2004 advocaat en heeft altijd de verzekerings- en aansprakelijkheidsrechtelijke praktijk uitgeoefend. Voordat Lisette advocaat werd heeft zij ervaring opgedaan als assistent-bewindvoerder in het kader van de wettelijke schuldsanering. Lisette heeft binnen het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht meerdere bijzondere aandachtsgebieden. Zo behandelt zij veel AVB-zaken, met als specialisatie werkgeversaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van scholen en winkels. Ook heeft zij specialistische kennis op het gebied van kredietverzekeringen. Op het gebied van beroepsaansprakelijkheid houdt Lisette bezig met de aansprakelijkheid van assurantietussenpersonen en, gelet op haar ervaringen in en met deze praktijk, bewindvoerders.  

Maartje Boender

V&A Advocaten

Maartje Boender is advocaat bij V&A Advocaten. Maartje is civielrechtelijk en strafrechtelijk afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2008 is zij beëdigd als advocaat. Zij heeft zich sindsdien toegelegd op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en veel proceservaring opgedaan. In juli 2018 heeft Maartje de overstap gemaakt naar V&A Advocaten. Zij houdt zich met name bezig met beroepsaansprakelijkheid, materiële schades en polisgeschillen. Maartje heeft in 2014 de Grotius opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond. Maartje is vaste medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht en onder andere lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschappen.

Eveline Ruinaard

Geschillencommissie Kifid 

Hoe los je klachten klantvriendelijk op?
Kifid behandelt jaarlijks zo’n 1.500 verzekeringsklachten van consumenten. Eveline Ruinaard is sinds januari 2017 Voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid en daarnaast als directeur verantwoordelijk voor het financiële klachteninstituut. De praktijk van Kifid leert dat veel klachten kunnen worden opgelost dankzij bemiddeling. Dat kan de vraag oproepen: ‘Waarom is de verzekeraar er niet in geslaagd om een oplossing in de interne klachtenprocedure (IKP) met de klant te vinden?’ In deze sessie aandacht voor wat van belang kan zijn voor een succesvolle IKP. Hoe meer klachten de verzekeraar zelf in de IKP oplost, hoe minder de consument een beroep zal doen op Kifid.