04 oktober 2019

10:00 - 10:30

Ontvangst en registratie

10:30 - 12:30
  • Inleiding door dagvoorzitter - Kim Coppes
  • Burgerperspectief in de brede context van relevante maatschappelijke ontwikkelingen - Alex Brenninkmeijer
  • Big help or Big brother? Data en economische keuzes vanuit burgerperspectief - Marike Knoef
  • Sociale zekerheid en het gedrag van burgers: botsende perspectieven - Godfried Engbersen
  • Meerwaarde van ‘responsieve evaluatie’ bij het versterken van burgerperspectief in onderzoek - Tineke Abma
12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:30

Werksessies

14:40 - 15:15

Gesprek met het panel

15:15 - 15:20

Afsluiting door Kim Coppes

15:20 - 16:00

Napraten onder het genot van een drankje en hapje

online registratie
 online registratie