Conferentie Burgerperspectief Instituut Gak

Conferentie Burgerperspectief Instituut Gak

Hier kunt u zich aanmelden voor de conferentie Burgerperspectief van Instituut Gak welke plaatsvindt op vrijdag 4 oktober in Den Haag. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u dat hier eveneens doorgeven.

e ticketverkoop
 e ticketverkoop