Op donderdag 21 november, van 16.30 tot 20.30 uur organiseert het Tijdschrift voor Psychotherapie wederom een Jaarbijeenkomst. Deze bijeenkomst zal vanaf dit jaar in samenwerking met de Wetenschapsraad van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie worden georganiseerd.

Het doel van deze informele bijeenkomst is om met een aantal collega’s die zich bezighouden met de inhoudelijke ontwikkeling en de verspreiding van de psychotherapie in Nederland en Vlaanderen, én belangrijk zijn voor het Tijdschrift en/of de Vereniging, stil te staan bij actuele inhoudelijke thema’s en daarover onder het genot van een hapje en een drankje van gedachten te wisselen.

Tijdens de bijeenkomst zullen Sjoerd Colijn en Ton van Balkom het wedervaren en de toekomstplannen van Tijdschrift en  Wetenschapsraad bespreken, en de mogelijkheden elkaar wederzijds te inspireren. Uitgever Gina Doedens introduceert de e-learningmodule als onderdeel van het Tijdschrift en Hanneke Bot bespreekt het eerste themanummer waar deze e-learning aan gekoppeld wordt.  Tot slot zal wetenschapsjournalist Hermen Visser met ons in gesprek gaan over wetenschap en communicatie: hoe maak ik wetenschap toegankelijk voor een breed publiek?

Klik hier voor het volledige programma.

Wij nodigen voor deze bijeenkomst de leden van de Wetenschapsraad uit, en de redactieleden, redactieraadsleden en  bestuur van het Tijdschrift voor Psychotherapie.  Ook de redacties van collega psychotherapietijdschriften zijn genodigd. Daarnaast de verschillende auteurs die aan de edities van de afgelopen twee jaren van het Tijdschrift een bijdrage hebben geleverd en uitgever, De Tijdstroom.

De locatie van de bijeenkomst is Mammoni te Utrecht.

Met vriendelijke groet,
Ton van Balkom, voorzitter Wetenschapsraad
Sjoerd Colijn, hoofdredacteur Tijdschrift voor Psychotherapie

virtuele evenementen organiseren
 virtuele evenementen organiseren