Workshop MMIP's (input vanuit de wetenschap)

Geachte genodigde,

Wij willen graag een beroep doen op uw expertise in een workshop op maandag 24 juni. U ontvangt deze uitnodiging namens Kornelis Blok (voorzitter NERA) en Niek Lopes Cardozo (raad van bestuur NWO). NERA en NWO zullen in juni gevraagd worden inhoudelijk te reageren op de uitwerking van het Klimaatakkoord. Specifiek gaat het hier om de uitwerking van dertien meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). Deze volgen uit vijf missies van de integrale kennis- en innovatieagenda voor Klimaat en Energie (innoveren met een missie).

Voor onze reactie organiseren wij een inhoudelijke workshop met experts waarin wij deze conceptprogramma’s willen bespreken op missie-niveau. Afgelopen maart hebben wij u geïdentificeerd als inhoudelijke expert voor een of meer van de dertien MMIP’s. Mogelijk bent u ook al door een van de schrijfteams betrokken. Het gesprek zal dus aan vijf inhoudelijke tafels worden gevoerd, zodat wij aan het einde van de middag een respons vanuit het wetenschapsveld kunnen formuleren.

De bijeenkomst vindt maandag 24 juni plaats bij NWO in Utrecht en begint om 13:00 (inloop en lunch) tot 17:30 met de mogelijkheid om na te praten tijdens een informele borrel.

Wij begrijpen dat dit erg kort dag is en dat agenda’s vol stromen aan het einde van het academische jaar. Wij moeten helaas werken met de tijdslijnen vanuit het proces rondom het Klimaatakkoord. Wij hopen van harte dat u bij onze workshop aanwezig kan zijn. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 11 juni aanmelden via Aanmelden op deze website.

Uw contacten voor deze dag zijn Marcel Hoek (NWO) en Laetitia Ouillet (NERA). Alle vragen kunnen worden gesteld via ikia@nera.nl.

Met vriendelijke groeten,

Namens NWO en NERA

Niek Lopes Cardozo en Kornelis Blok

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren