Parallelsessies

Ronde 1

1. Hoor ik erbij? De eerste 5 minuten in groepspsychotherapie
Marc Daemen

Aan de hand van de Britse documentaire The Human Zoo illustreren we de typische kenmerken van elke beginnende groep. Daarbij verkennen we enkele ontwikkelingspsychologische concepten die kunnen helpen de invloed van groepen op mensen te verklaren. Vervolgens bespreken we het gebruik van de groep als instrument voor verandering in een groepspsychotherapie. En hoe je als groepsleider van bij de start de juiste toon kan zetten.
Drs. Marc Daemen is klinisch psycholoog en psychotherapeut

                            

2. De eerste klap is een daalder waard – en kan worden hersteld
Petra Deij

Het gehechtheidsproces van de baby begint direct, en zo begint ook de betekenisvolle werkrelatie tussen therapeut en cliënt direct. Geen geringe uitdaging aangezien de therapeut een volle werkdag heeft en de cliënten met problemen komen. In woord, beeld en met elkaar bekijken we wat ons kan hinderen en helpen bij de kennismaking. 
Petra Deij is verpleegkundige en systeemtherapeut en heeft haar eigen praktijk in Utrecht.

3. Schematherapie: werken met fases 
Rosi Reubsaet

Basisbehoeftes zijn vanaf het eerste begin essentieel in het leven én in schematherapie. Te beginnen met veiligheid, waarna de volgende basisbehoeftes in ontwikkelingsstadia vervuld kunnen worden. Deze ontwikkelingsstadia vormen fases in de therapie. Ze geven richting aan de therapie, hebben invloed op (tegen)overdracht en expliciteren de verwachtingen aan de cliënt.
Drs. Rosi Reubsaet is klinisch psycholoog en psychotherapeut

4. De agenda bij langdurig suïcidale cliënten never confuse movement with action Roland Sinnaeve

In Dialectische Gedragstherapie (DGT) helpen we langdurig suïcidale cliënten op weg naar een levenswaardig bestaan. Dit zal niet tot stand komen als de cliënt zijn leven en de samenwerking telkens in gevaar blijft brengen. In de eerste fase van de behandeling ligt de nadruk dan ook op ‘grip krijgen’. Maar hoe houd je dit op de agenda? Hoe breng je werken met duidelijke behandeldoelen in balans met begrip tonen en empathie? Dit spanningsveld ontleden we in deze parallelsessie.
Drs. Roland Sinneave is klinisch psycholoog en onderzoeker

5. Hoe ontwikkelingsgericht psychodrama toe te passen in de harmonisering en verdieping van dyadische relaties?
Leni Verhofstadt-Denève

Waar in het klassieke psychodrama gewerkt wordt met één hoofdrolspeler, demonstreert deze parallelsessie in een flitsdemonstratie een recent ontwikkelde variant: de Simultane Actie-observatie Strategie (SA-OS) met twee hoofdrolspelers, wier conflicterende interactie centraal staat. De demonstratie wordt voorafgegaan door een beknopte inleiding van het onderliggende theoretische model.

Prof. dr. Leni Verhofstadt-Denève is emeritus hoogleraar in de theoretische en klinische ontwikkelingspsychologie

Ronde 2

 

6. Oog voor de volgende vijf minuten: veldtheorie en open interventies
Joey Stam

Recente psychoanalytische ontwikkelingen (veldtheorie) hebben scherp oog voor wat de patiënt ons kan teruggeven over hoe hij of zij zich ontvangen voelde. Een parallelsessie over hoe we met open interventies de werkalliantie kunnen verstevigen.
Drs. Joey Stam is psychotherapeut

7. Met de deur in huis. Herkenning en regulering van angst in Affectfobietherapie Quin van Dam
Het lichaam spreekt boekdelen in die eerste minuten. Fysieke spanning vloeit voort uit oplopende angst, angst voor de eigen gevoelens of legitieme behoeften. Hoe helpt AFT de patiënt om deze toenemende angst te herkennen, tijdig te reguleren en te verbinden met wat wordt afgeweerd?
Dr. Quin van Dam is psychotherapeut

8. 'Als elke minuut telt…..’. De suïcidale patiënt in uw spreekkamer - Bert van Luyn

De meest ernstige suïcidale patiënt heeft geen vertrouwen in de toekomst, in zichzelf, maar evenmin in de ander, u! Hun ‘entrapment’ is: ik kan het niet alleen, maar durf het niet met een ander. Dat leidt nogal eens tot een klemmende start van het gesprek. Bert van Luyn bespreekt hoe deze enerverende ontmoeting zinvol en ook leuk kan worden.
Drs. Bert van Luyn werkt als klinisch psycholoog en systeemtherapeut

9. Je gezicht is je eigen weerbericht’ (Dichtregel van Jan ’t Lam)
Anneke Vinke

Je gezicht is je eigen weerbericht – dichtte Jan ’t Lam en zo is dat bij de gezichten van ouder en kind die samen aanbellen en binnenkomen. Afhankelijk van ‘het weer van de dag’, start de therapie speels, serieus of meteen mindful, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het kader voor de keuze in deze eerste vijf minuten van de sessie vormt een combinatie van Dyadic Developmental Psychotherapy, Sensorimotor Psychotherapy, Gehechtheidsverhalen en Theraplay. Aan de hand van casuïstiek, voorbeelden en oefeningen gaan we samen aan de slag met en rond de eerste 5 minuten van een ouder-kind sessie.    
Dr. Anneke Vinke is kinder-en jeugdpsycholoog

10. Zichtbaar en tastbaar. Eerste tekens in beeldende therapie
Suzanne Haeyen
Beeldende therapie wordt vaak ingezet in de behandeling van mensen die gediagnosticeerd zijn met een of meerdere persoonlijkheidsstoornis(sen) en waarbij vaak ook sprake is van traumatische ervaringen. Hoe manifesteren eerste tekens zich in beeldende therapie als sporen uit het verleden, in de patronen in het hier en nu? Het Expressive Therapies Continuum biedt een manier om te duiden en om therapeutisch handelen op af te stemmen. Deze parallelsessie is ervaringsgericht en uitnodigend. Beeldende ervaring is (juist) niet nodig!
Dr. Suzanne Haeyen is beeldend therapeut

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen