Hogeschool Rotterdam maakt zich hard voor taal: dit studiejaar hebben 15 docenten zich ingezet voor de taalvaardigheid van hun studenten. In het project Taal en Studiesucces zijn zij op verschillende niveaus aan de slag gegaan, bijvoorbeeld door in hun eigen onderwijs te experimenteren met andere werkvormen, door taalgericht lesgeven in de professionalisering van vakdocenten op te nemen of door op curriculumniveau de aandacht voor taalvaardigheid beter te integreren in de opleiding.  

 

Benieuwd naar wat dat heeft opgeleverd? Meld je dan nu aan voor de conferentie Hard/t voor taal op dinsdag 2 juli 2019 van 14.30 tot 17.00 uur. De conferentie wordt geopend door Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Kenniscentrum Talentontwikkeling, verantwoordelijk voor de monitoring van een deel van die pilots bij de opleidingen, zal de voorlopige resultaten en ervaringen delen. Vervolgens presenteren de deelnemers van het project in korte sessies hun resultaten en bevindingen. Ook krijg je op de conferentie informatie over ondersteuningsmogelijkheden binnen de hogeschool.