Inschrijven

 

Justine Feitsma  

De medezeggenschap verjongen en vernieuwen 

Justine Feitsma heeft University College Roosevelt in Middelburg gevolgd en daarna een master in politieke geschiedenis aan de UU afgerond. Ze is werkzaam geweest voor communicatie- en lobbybureau Smart&Able waarna zij in 2016 ging werken als projectleider bij CNV Jongeren. Ze is projectleider van het team Jong & Arbeidsmarkt en voert projecten uit om de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te versterken. Ze ontwikkelt projecten op thema’s zoals pensioen, medezeggenschap en werkstress.  

Sandra Bouckaert   

Deep Democracy methode voor de OR en medezeggenschap

Sandra Bouckaert is teamcoach, procesbegeleider en trainer en heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van (team-coachings) trajecten en het geven van trainingen in de overheidssector, de zorg en het onderwijs. Sinds 2011 werkt zij zelfstandig onder de naam Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching. Zij richt zich op samenwerkings- en communicatievraagstukken en heeft zich gespecialiseerd in leiderschaps-trajecten voor teamleiders in de zorg die zelfstandige teams aansturen. In deze trajecten krijgen leidinggevenden het gedachtegoed en de tools van Deep Democracy aangereikt voor het aansturen van hun teams. Sandra is Deep Democracy facilitator/ instructor, Let’s Talk facilitator / instructor en Psychodramaturg. Andere methodieken waar zij mee werkt: Thema Gecentreerde Interactie, Alternatives to Violence Project en Ontological Coaching. Thema’s waarover zij schrijft zijn: leiderschap, teamontwikkeling, teamcoaching, conflict, groepsdynamica, communicatie en samenwerking.  

René van Oorschot   

De Bedrijfscommissie bemiddelt bij conflicten

René van Oorschot is beleidsmedewerker bij de Sociaal-Economische Raad, gespecialiseerd in medezeggenschap en plaatsvervangend secretaris van de Bedrijfscommissies Markt I en II. De Bedrijfscommissie bemiddelt bij conflicten over medezeggenschap. Als psycholoog heeft René als focus, hoe medezeggenschap zowel de organisatie als de medewerker doet groeien. Zijn meest recente boek is getiteld “De Startende OR – van Sterke Start tot Strategische Invloed”. Hierin beschrijft hij hoe de or zichzelf ontwikkelt tot strategische sparringpartner van de bestuurder.  

Joost van Mierlo    

Haal meer uit je adviesrecht

Joost van Mierlo combineert inmiddels meer dan 25 jaar praktijkervaring als advocaat met onderzoek op het gebied van medezeggenschap. In 2013 promoveerde hij op een proefschrift over de samenloop van medezeggenschaps- en ondernemingsrecht. Joost publiceert met grote regelmaat in diverse tijdschriften, waaronder OR Magazine; hij is vaste columnist bij ORnet; hij geeft talloze cursussen en trainingen aan OR-en; en hij is met grote regelmaat spreker op congressen. Kortom, Joost is een erkend specialist en dus een veel gevraagd adviseur wanneer het gaat om ingewikkelde WOR-besluiten.Drs. André van Deijk is senior consultant bij GITP Medezeggenschap. Hij houdt zich bezig met fusies, overnames en reorganisaties. Zijn specialisaties zijn strategie en internationalisering. Vanuit die laatste specialisatie onderhoudt hij de contacten met de internationale partners van GITP Medezeggenschap in onder andere Duitsland en Frankrijk. Hij is columnist voor ORnet.nl. 

Mark Zwijnenburg

Nieuwe vormen van medezeggenschap

Communicatie en betrekken van de achterban

Mark Zwijnenburg is bij Loof training en advies verantwoordelijk voor de organisatie en ontwikkeling van het bureau. Daarbij ook trainer en adviseur voor teams en medezeggenschap. Altijd op zoek naar verrassende invalshoeken, maar ook trainingen en adviezen die resultaat opleveren. Ooit opgeleid als leraar Nederlands en bedrijfskundige.  

De afgelopen jaren heeft hij allerlei ondernemingsraden als adviseur mogen begeleiden. Advies dat varieert van de ondersteuning van medezeggenschap bij ingrijpende reorganisaties in de industrie tot meedenken over onderzoek naar gevolgen van een reorganisatie bij een waterleidingsbedrijf. Verhuizingen, overnames, alles wat een bedrijf en daarmee een OR kan overkomen. Van groot tot heel klein. Kort en lang. Hij streeft ernaar onnodige ingewikkeldheid te vermijden en de doelen van mensen en organisatie voor ogen te houden.  

Brahim Bakayan 

Pensioenakkoord gesloten, en nu? Ontdek wat jij moet weten over je bedrijfspensioen

Brahim is sinds 1 januari 2017 werkzaam op het bestuursbureau van Stap Algemeen Pensioenfonds. Hij is tevens lid van de Pensioen- en Communicatieadviescommissie van Stap. Brahim is onder meer verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering, de pensioencommunicatie en het voorbereiden en adviseren over het pensioenbeleid. Brahim is sinds 1998 werkzaam in de pensioensector, onder meer bij Achmea.  

Job Hoogendoorn

Meer OR invloed op HR en strategie

Dr. Job Hoogendoorn is sinds 2014 is verbonden aan ERBS (Erasmus Research & Business Support) en aan het Erasmus OR Centre. Het zwaartepunt van Job’s expertise ligt bij medezeggenschap rond strategie-vragen, HRM, HR-planning, talentmanagement, reorganisaties en ‘het nieuwe organiseren’. 

Jan Booij

Hoe maak je als OR duurzame inzetbaarheid concreet?

Jan focust als organisatieadviseur op een integrale aanpak van arbeidsbelasting, (duurzame) inzetbaarheid en verzuim.

Hij heeft ervaring met:

· Het begeleiden van veranderingstrajecten in professionele organisaties en zorginstellingen
· Ontwikkelen en implementeren van een integraal HR– en Arbobeleid
· Ondersteuning medezeggenschap door opleiding en advies
· Het coachen van leidinggevenden en teams
· Bemiddeling bij conflicten
· Het creëren van draagvlak voor sociale initiatieven

Norbert Laane

Quiz instemmingsrecht

Norbert Laane is adviseur medezeggenschap en advocaat. Hij helpt de or het doel te bereiken. Norbert wordt door or’s gevraagd te adviseren vanwege de combinatie van zijn ervaring en zijn persoonlijkheid. Zowel de organisatorische kant van een onderneming als de personele kant hebben zijn belangstelling. Norbert helpt or’s graag bij instemmingsrecht. Of bij reorganisatie, strategie, adviesrecht en onderhandelingen. 

Stef Soons 

Vergroot de medezeggenschap als or  

Stef Soons heeft na het afronden van de opleiding tot creatief educatief werken en acteur zich gespecialiseerd in het trainen van medezeggenschapsorganen. Later heeft hij zich verder ontwikkeld in het begeleiden van conflicten mede door het volgen van een opleiding tot mediator en conflictcoach. Stef laat de mens groeien en heeft de kwaliteit om middels ‘toegankelijke’ feedback mensen te inspireren tot het experimenteren met ander gedrag en daarmee veranderingen in gang te zetten en het verleiden om zich verder te ontwikkelen. Stef is de mede-bedenker van het Breinkoken en werkt samen met Ronduit.nu en de MZOO, Elearning voor medezeggenschap. Stef regelmatig blogs zowel over zijn persoonlijke ervaringen als tips en trucs voor mede-zeggenschap. 

Zijn streven is de mede-zeggenschap te professionaliseren binnen een totale organisatie waarbij de OR een stimulerende, regisserende en inhoudelijke rol moet spelen. 

Saskia Reijnen

Teamflow: succesfactor voor effectieve medezeggenschap

Drs. Saskia Reijnen is al meer dan 15 jaar werkzaam als adviseur en procesbegeleider voor ondernemingsraden. Daarnaast is zij auteur van het boek ‘invloed op zelfsturing’ (Vakmedianet, 2015). Onlangs ronde zij haar studie ‘managementwetenschappen’ af en deed onderzoek naar de ontwikkeling van gedeeld leiderschap in teams. Kortom, als het over teamontwikkeling & gedeeld leiderschap weten inmiddels veel OR-leden haar te vinden. Zij werkt sinds 2011 vanuit haar eigen bureau, pinq. 

Emelda Hendriks 

Scholing? Met een plan kom je verder! 

Emelda heeft ruim 21 jaar ervaring als trainer, waarvan 15 jaar als MZ-trainer, kennis van alle daarbij behorende wetgeving. Veel ervaring bij non-profit, zorg en overheid. Gevoel voor humor, doelgericht en een stevige persoonlijkheid. Altijd oog voor transfer naar de praktijk en daarbij behorende nazorg. Ze is gespecialiseerd in duurzaam personeelsbeleid en loopbaancoaching. 

 

Marcel Reijnen  

Denkfouten in de adviesaanvraag 

Marcel Reijnen is beleids- en organisatiesocioloog en werkzaam als trainer en adviseur. De laatste 25 jaar heeft hij vooral ondernemingsraden getraind en geadviseerd en bedrijven ondersteund bij hun medezeggenschaps- en participatievraagstukken. Hij was verbonden aan diverse opleidings- en adviesbureaus. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig trainer, adviseur en coach vanuit zijn bureau DEPIJL medezeggenschap. 

Hans van den Hurk 

Wat heeft de OR aan de cao?

Hans van den Hurk is een gezaghebbend deskundige op het terrein van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij publiceert geregeld in OR-magazine en is de auteur van diverse boeken over medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. 

Peter Passenier 

Schrijven met Impact 

Peter Passenier is journalist. De afgelopen 20 jaar schreef hij veel boeken en artikelen, en bovendien was hij jarenlang eindredacteur van vakbladen. In die tijd ontdekte hij iets vreemds: de artikelen van vakspecialisten waren vaak vrij saai – maar dat gold absoluut niet voor de schrijvers zelf. Integendeel: als die hun tekst over de telefoon toelichtten, kwamen ze vaak met de mooiste verhalen. Met hun artikel deden ze zichzelf dus te kort. Daarom ontwikkelde Peter een nieuwe schrijfmethode, en verzorgt hij nu schrijftrainingen. 

Renie Rieffe  

Durf als OR te vinden in plaats van te blijven vragen  

Renie Rieffe is een dynamische en energieke OR-opleider met veel aandacht voor de communicatie in OR, met achterban en bestuurder en dat al bijna 30 jaar. Door specialistische kennis op het Arbo-gebied en gezondheidszorg maar verder ook van alle markten thuis breed inzetbaar voor opleiding en coaching van medezeggenschapsorganen zoals de OR en PVT. 
Van basiscursus tot advies over ingewikkelde besluiten. Renie biedt de raad met humor en afwisseling in werkvormen meer kennis, hulp bij het ontwikkelen van een eigen OR-visie en het vergroten van OR-vaardigheden. 
“Medezeggenschapsorganen zijn zich maar zelden bewust van de grote hoeveelheid kennis en informatie die bij henzelf en de achterban aanwezig is en ik zet me graag in zodat dit optimaal benut wordt door tijdig in te zetten”. 

Huub van Osch

De rol van de ondernemingsraad bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en convenanten 

Associate Partner/ Advocaat 23+ jaar arbeidsrechtadvocaat, Recommended Lawyer Legal 500, 13+ jaar docent postdoctoraal onderwijs leergang Arbeidsrecht VU Amsterdam

Linda Fleer

De rol van de ondernemingsraad bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en convenanten/a> 

Senior Manager / Advocaat 14+ jaar arbeidsrechtadvocaat, Postacademische Leergang arbeidsrecht, master Bedrijfskunde

Gaby van Burken

De rol van de ondernemingsraad bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en convenanten 

Consultant / Advocaat-Stagiaire In 2018 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sindsdien als arbeidsrechtadvocaat verbonden aan HVG Law

Manouk Milbou

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor de OR

mr. drs. Manouk Milbou is advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators. Zij houdt zich met name bezig met arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Manouk heeft zowel een juridische als een bedrijfskundige achtergrond. Zij adviseert cliënten over uiteenlopende aspecten van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht, geeft diverse cursussen en publiceert ook regelmatig artikelen in tijdschriften.