René van Oorschot

 

Workshop 3: Haal meer uit je adviesrecht

Met zijn adviesrecht beïnvloedt de OR besluitvorming binnen de onderneming. Hoe kun je dat adviesrecht zo effectief mogelijk benutten? Tips en tricks aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

  • Invloed 
  • Adviesrecht 
  • Tel mee! 
Joost van Mierlo

 

Workshop 4: Nieuwe vormen van medezeggenschap

Je krijgt inzicht in de mogelijkheden om medezeggenschap anders te organiseren in jullie organisatie.  Hoe maak je medezeggenschap aantrekkelijker? Laat je inspireren door de keuzes van andere medezeggenschapsraden. 

  • Welke juridische mogelijkheden zijn er om medezeggenschap anders te organiseren? 
  • 5 zaken waar je aan kunt denken 
  • 10 cases 
Mark Zwijnenburg 

 

Workshop 5: Pensioenakkoord gesloten, en nu? Ontdek wat jij moet weten over je bedrijfspensioen

De OR heeft een belangrijke taak in de wijze waarop de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt ingericht. Stel, de bestuurder ‘wil wat met pensioen’ en staat voor belangrijke keuzes. Wie zijn de betrokken partijen en wat is hun rol en verantwoordelijkheid in dit traject?  Hoe stel jij, als OR lid, over de uitvoering van jullie pensioenregeling de juiste vragen aan de bestuurder?  

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord? Hoe moet de or daarop inspelen? 

Deze workshop heeft als doel om je je inzicht te geven in de belangrijkste aspecten en actuele zaken rondom de arbeidsvoorwaarde pensioen. We laten je ook kennis maken met de nieuwste type pensioenuitvoerder; het algemeen pensioenfonds.   

Deze workshop is een stap om tot weloverwogen keuzes te komen over de invulling en uitvoering van jullie pensioenregeling.  

Stap jij in?  

Brahim Bakayan

 

Workshop 6: De rol van de ondernemingsraad bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en convenanten

Convenanten: hoe komen ze tot stand, waarvoor worden ze gebruikt, hoelang zijn ze geldig en welke rechten en plichten kunnen hieraan worden ontleend?
Welke rol speelt de ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaardelijke regelingen en convenanten, als ook bij de totstandkoming hiervan? Wat is de rol van vakbonden hierin?

  • Convenanten

•   Onderhandelen over arbeidsvoorwaardelijke regelingen

•   Praktijkvoorbeelden