Inschrijven

 

 

Workshop 1: Meer OR invloed op HR en strategie

De WOR biedt ondernemingsraden de gelegenheid om de voorgenomen strategie van een organisatie van een groen, een oranje of een rood licht te voorzien. En de voorgenomen HR-strategie heeft de instemming van de OR nodig. Maar hoe beoordeel je die voornemens en de aannamen en verwachtingen die er achter zitten? En hoe zorg je dat strategie en HRM, meer rekening houden met werknemersbelangen en wensen? 

 • Check of het Strategie-fundament wel goed in elkaar zit! 
 • Kijk of werknemerswensen zichtbaar zijn in HR-prioriteiten! 
 • Stel ambitieuze OR-doelen en zorg voor goede resultaten! 

 

Workshop 2: Hoe maak je als OR duurzame inzetbaarheid concreet?

Ook dit jaar staat duurzame inzetbaarheid weer in de top-3 van HR-trends. Toch zien we in de praktijk dat concreet beleid vaak blijft steken in beleidsstukken, met af en toe een project op een deelgebied. Hoe kun je als organisatie en als ondernemingsraad ervoor zorgen dat werknemers van alle leeftijden gezond, vitaal, geïnspireerd en gemotiveerd kunnen blijven werken? Kortom, hoe maak je duurzame inzetbaarheid concreet? 

Door gerichte inzet van arbo instrumenten kan de vitaliteit van de medewerkers in uw organisatie zichtbaar worden gemaakt. Dit biedt aanknopingspunten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Door invloed uit te oefenen op de gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluaties (RIE’s) en de Preventieve Medische Onderzoeken (PMO’s) zorgt de ondernemingsraad voor inzicht. Inzicht vormt een belangrijk startpunt in het gesprek met HR en directie en daarmee zet u duurzame inzetbaarheid op de kaart. In deze workshop ziet u hoe dit werkt en krijgt u inspiratie om zelf aan de slag te gaan. 

Jan Booij

 

Workshop 3: Quiz instemmingsrecht

Een lastige kwestie voor de or is of een onderwerp instemmingsplichtig is. Als de bestuurder instemming vraagt, is het gemakkelijk. Wat als er een personele regeling wordt gewijzigd en de bestuurder vraagt geen instemming? In deze workshop doen we hierover samen een quiz. En zo leer je zelf extra goed te beoordelen of een onderwerp instemmingsplichtig is. 

 • Instemmingsrecht – bij welke onderwerpen? 
 • 9 categorieën instemmingsrecht, van categorie indiensttreding tot categorie ontslag en alles daartussen  
 • We doen samen een quiz 
Norbert Laane

 

Workshop 4: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor de OR

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Het arbeidsrecht gaat daarmee (opnieuw) op de schop. Ook voor de ondernemingsraad is kennis van de nieuwe wet en inzicht in de consequenties voor het OR-werk cruciaal. Tijdens deze workshop brengen we je helemaal op de hoogte.

• Per onderwerp wordt aandacht besteed aan het geldende wettelijke kader, de nieuwe regelgeving en het overgangsrecht, waarbij duidelijke voorbeelden worden gegeven.

• Inzicht in de belangrijkste veranderingen en hoe zich dit vertaalt naar de praktijk

• mr. drs. Manouk Milbou (advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators)  geeft handreikingen hoe je als ondernemingsraad om moet gaan met de nieuwe regelgeving.

Manouk Milbou

 

Workshop 5: Vergroot de medezeggenschap als OR

Een ondernemingsraad bestaat uit een x aantal leden. Maar daarnaast kan de OR de medezeggenschap uitbreiden door niet OR-leden te betrekken. Ik laat je zien welke vormen er mogelijk zijn, welke spelregels er dan gelden, en hoe je dit formeel moet borgen binnen de medezeggenschap. Daarnaast bekijken we de verschillende manieren van communicatie per vorm.

Vergroot de medezeggenschap en daarmee jouw draagvlak en invloed.

 • Betrek niet-ORleden binnen de medezeggenschap, zoals commissie uitbreiding, klankbordgroepen, projectmatig werken.
 • Welke communicatie past bij het uitbreiden van de medezeggenschap?
 • Van uitnodigen in de vergadering tot het faciliteren van besluitprocessen
Stef Soons

 

Workshop 6: Teamflow: succesfactor voor effectieve medezeggenschap

De bevlogenheid van individuele OR-leden is vaak groot. Echter, de kwaliteit van samenwerking binnen de OR is de ‘enige sleutel’ tot effectieve medezeggenschap. Deze workshop gaat over teamflow en het vergroten van eigenaarschap van OR-leden zelf zodat je als team effectiever kunt zijn en meer resultaten kunt behalen. Mooie woorden trouwens ‘teamflow’ en ‘eigenaarschap’ en we praten er graag over. Maar welke aspecten spelen daarbij een belangrijke rol en waar heb je nu wel en geen invloed op? Waar begin je dan? En ‘last but not least‘, wat is de invloed van ‘vertrouwen’ en ‘zelfwaardering’? Heb je zin in een interactieve workshop waar je naast nieuwe inzichten ook praktische tips & handvatten krijgt? Schrijf je dan in en dat zien wij elkaar op de 7e november!

Op inspirerende wijze wordt duidelijk gemaakt:

 • Hoe je teamflow kunt bevorderen en wat de invloed van vertrouwen daarbij is
 • Hoe je eigenaarschap & leiderschap van OR-leden kunt stimuleren en welke aspecten daarbij een rol spelen
 • Op welke wijze je meer concrete resultaten als team kunt behalen
Saskia Reijnen