Inschrijven

 

 

Workshop 1: Scholing? Met een plan kom je verder!

Tijdens deze workshop maak je kennis met competentiemanagement voor OR-leden, en nut en noodzaak van een gestructureerd scholingsplan voor de hele OR, maar ook voor de individuele leden.

Je krijgt antwoorden op vragen als: ‘Hoe verzilver ik mijn opgedane kennis na de zittingsperiode in mijn eigen functioneren en loopbaan?’ en ‘Hoe krijg ik een scholingsplan voor de hele zittingsperiode van de grond?’

Een voorbeeldscholingsplan en alles rondom competentiemanagement word je na deze studiedag digitaal uitgereikt.

 • Deelnemers kunnen een scholingsplan maken voor de hele zittingsperiode.
 • Deelnemers hebben kennis van competentiemanagement voor OR-leden, ook ten behoeve van hun eigen ontwikkeling.
 • Deelnemers weten hoe ze hun opgedane kennis na de zittingsperiode kunnen verzilveren.
Emelda Hendriks 

 

Workshop 2:Communicatie en betrekken van de achterban

Een frisse blik op medezeggenschap. Hoe maak je medezeggenschap aantrekkelijk. Hoe zorg je ervoor dat medezeggenschap breder is dan de OR alleen?

 • Aantrekkelijke maken van medezeggenschap
 • Hoe betrek je meer mensen bij medezeggenschap
 • 5 communicatietips

Workshop 3: Denkfouten in de adviesaanvraag

De workshop gaat over de verschillende manieren waarop de OR gestuurd kan worden in denken en gevoelens bij het lezen en behandelen van een adviesaanvraag. Deze workshop maakt je bewust van verschillende denkvalkuilen waar de OR in kan stappen en geeft je tips om deze valkuilen te vermijden.

Je leert:

 • Adviesaanvragen leren lezen
 • Eigen beperkingen in dat lezen leren kennen
 • Voorkom de verkeerde keuzes voor de organisatie
Marcel Reijnen

 

Workshop 4: Wat heeft de OR aan de cao?

De cao bevat in veel gevallen extra bevoegdheden voor de ondernemingsraad. “Extra” betekent dat de cao bevoegdheden geeft, die de OR op grond van de wet niet heeft. Zo kan het zijn dat de OR instemmingsrecht heeft over een reiskostenregeling. 

Ook geeft de cao in veel gevallen aan de werkgever de plicht om een bedrijfsregeling te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van opleidingsbeleid. Een steun in de rug voor de OR die naar grotere duurzame inzetbaarheid streeft! 

 • In de workshop aandacht voor het begrip ‘speelruimte’, om te begrijpen welke ruimte de OR heeft om een eigen bedrijfsregeling te initieren 
 • Aandacht voor de diverse cao-bepalingen, als de standaardbepaling en de dispensatiebepaling
 • Aandacht voor de rechten die de cao geeft aan de werknemer, als het recht op een individueel scholingsbudget 
Hans van den Hurk

 

Workshop 5: Schrijven met impact

Je hebt een tekst geschreven. Een artikel in de nieuwsbrief bijvoorbeeld, of een bericht op de or-site. Alle informatie staat erin, maar toch… je twijfelt. Want is jouw tekst wel spannend?   

Deze vraag is belangrijk. Saaie teksten kunnen nog zo informatief zijn – ze worden maar matig gelezen. Logisch, er is niemand die zijn kostbare energie opoffert, alleen om te worden verveeld.   

De oplossing: meer spanning. Maar deze workshop gaat nog een stapje verder. Niet alleen maak je je tekst spannend, je maakt hem zelfs verslavend. Letterlijk. Je activeert een stofje in de hersenen van je lezers, en daardoor kunnen ze alleen nog maar verder lezen.   

Het resultaat? Een beter geïnformeerde achterban. En nooit meer twijfels bij het schrijven.

Peter Passenier

 

Workshop 6: Durf als OR te vinden in plaats van te blijven vragen

Jij als OR lid wil samen met de OR invloed uitoefenen en daarmee impact hebben op de besluitvorming van de bestuurder. Ik ga jou een enerverende workshop aanbieden om je te laten proeven wat je gaat doen om impact en invloed ook echt optimaal in te zetten.  

Ben je benieuwd naar een andere aanpak dan die je al kent?  

Het levert naast voldoening, plezier en energie op dat JIJ: 

 • meer zelfvertrouwen krijgt want het blijkt dat je veel meer weet dan je dacht; 
 • je ontwikkelt als gelijkwaardige gesprekspartner; 
 • selectiever wordt omdat je je laat leiden door je eigen prioriteiten; 
 • onafhankelijker van de bestuurder wordt; 
 • meer met elkaar samenwerkt; 
 • je vroegtijdig gaat bemoeien met de besluitvorming; 
 • je beter gaat voorbereiden want dan ben je al op de helft van de impact; 
 • gaat werken met eigen criteria die gaande het proces steeds verder worden aanpast en verfijnd; 
 • het medezeggenschapswerk steeds leuker gaat vinden omdat het concreet ergens over gaat en zichtbaar resultaat oplevert; 
 • geen alternatieven meer hoeft te bedenken omdat je je richt op waar de uitkomst aan moet voldoen. 
Renie Rieffe