Jaaropening 2019

 

Het is en blijft een belangrijk onderwerp: hoe ziet de toekomstige arbeidsmarkt eruit en wat betekent dat voor het onderwijs? Een klassiek thema dat eigentijdse vragen oproept. Daar hebben we het over tijdens de officiële opening van het nieuwe collegejaar op maandag 2 september 2019.

Vicepremier Hugo de Jonge geeft zijn visie vanuit een landelijk perspectief, net als Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen) die inzoomt op het hoger beroepsonderwijs. En Zakia Guernina (lid van College van Bestuur Hogeschool Rotterdam) vertelt wat dat voor Rotterdam en de hogeschool betekent.

Arbeidsmarkt
Beroepen en functies veranderen razendsnel. Betekent dat ook dat de inhoud van het onderwijs en noodzakelijke vaardigheden gelijke tred moeten houden? En zo ja, hoe vinden we de juiste afstemming in die toenemende complexiteit? Hoe bereiden we jonge mensen voor op een wereld die we nog niet kennen? En tegelijkertijd kent de arbeidsmarkt ook een kwantitatieve kant: leiden we wel genoeg mensen op voor het juiste niveau en beroep?

Grote vragen in tijden van grote tekorten op de arbeidsmarkt, nieuwe technologieën die kansen en bedreigingen lijken te bieden, zoals digitalisering en kunstmatige intelligentie. Moeten we dynamiek een-op-een volgen of juist niet? Sturen op de dynamiek van de arbeidsmarkt, kan dat? En dan is de vraag natuurlijk relevant wat dat alles betekent voor de organisatie van een hogeschool.

Tijdens de opening van het nieuwe collegejaar is er niet alleen aandacht voor dit belangrijke thema. We luiden ook de officiële start van Hogeschool Rotterdam Business School in.

Uitreiking Bachelor Award en Overtref Jezelf Beurs
Zoals inmiddels gebruikelijk reiken we tijdens de jaaropening twee prijzen aan studenten uit: de Bachelor Award en de Overtref Jezelf Beurs. De winnaars zetten we tijdens de jaaropening in het zonnetje.

Na afloop heffen we samen het glas.