aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Ruwvoer in de kijker

Beste klant,

Onder het tabblad 'Home' vindt u de eerste bevindingen terug die Eurofins Agro waarneemt in de kuilanalyses van 2019. Om u bij te staan in de kennisopbouw op uw bedrijf bieden wij u graag onze ruwvoeractie aan. 

Indien u voor 31 juli 2019 het aantal graskuilen doorgeeft die u wenst te analyseren, dan komt voor 1 oktober een staalnemer bij u langs om deze kuil(en) te bemonsteren en kan u genieten van volgende korting:

  • Bij analyse van 1 of 2 kuilstalen ontvangt u 2,5% korting per staal.
  • Bij analyse van 3 of meer kuilen ontvangt u 7,5% korting per staal.

In onderstaand formulier kan u het aantal graskuilen aanmelden en daarbij ook de gewenste periode van bemonstering doorgeven. 

 

evenement organiseren
 evenement organiseren