11 november 2019

12:15 - 13:00

Ontvangst met gezonde lunch

13:00 - 13:45

Opening keynote - Hoe gezond is het eigenlijk om in een (open) kantoor te werken?

Spreker: Wim Pullen

Hoe gezond is het eigenlijk om in een (open) kantoor te werken? Zijn er harde verbanden te leggen tussen zaken als licht, lucht, water, akoestiek, binnentemperatuur, groen, werkplekconcept, ontspanningsmogelijkheden en de gezondheid van mensen, hun gevoel van welbevinden, hun arbeidsproductiviteit en hun geluksgevoel? In populaire publicaties en op social media worden die verbanden wel erg gemakkelijk gelegd: kunnen ze de toets der wetenschap wel doorstaan?

Het Center for People and Buildings (CfPB) stelt deze en andere vragen rondom de werkomgeving centraal in wetenschappelijk onderzoek. In de presentatie is er aandacht voor de vraag: kunnen gebouwen eigenlijk wel gezond zijn? Inclusief een overzicht van een groot aantal (nationale en internationale) onderzoeken naar het effect van de werkomgeving op de gezondheid van medewerkers: wat werkt wel en wat werkt niet?

 

13:45 - 14:00

Wissel zalen

15:00 - 15:30

Gezonde pauze

16:30 - 17:30

Borrel + netwerken