Burn-out: beter voorkomen dan genezen

Drukte, stress en deadlines, iedereen heeft er mee te maken in zijn of haar carrière, toch? Tegenwoordig vallen steeds meer werknemers uit door hoge werkdruk. Niet alleen voor de werknemer heeft dit enorme impact, ook voor een organisatie en werkgevers.

Leidt hard werken tot burn-out?

Werkdruk dé oorzaak van burn-out? Ja en nee, werkdruk en stress spelen de grootste rol in het ontstaan van een burn-out, maar er zijn vele andere factoren die een handje meehelpen.

Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA wordt veroorzaakt door stress op het werk en beschouwd als de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. De aanpak van werkdruk en werkstress zijn een van de thema’s die in dit beleid aan bod moeten komen. 

Hoe werkt ons brein en wat is de relatie van deze werking met het fenomeen Burn-out?
Ynco de Jong zorgt voor een demonstratie, vol humor en interactie met het publiek. Het ervaringsleren is het belangrijkste aspect van deze presentatie.