23 augustus 2019

14:30 - 15:00

Inloop

15:00 - 15:10

Opening Studeren met een Functiebeperking

15:10 - 15:25

Decaan over voorzieningen voor studenten

15:25 - 15:30

Tomas- Ervaringsdeskundige Studeren met ADHD

15:30 - 15:40

Hint - Hulp bij Studie

15:40 - 15:50

Studeren met Dyslexie

15:50 - 15:55

Joy- Ervaringsdeskundige Studeren met een Depressie

15:55 - 16:00

Uitleg Programma 

16:00 - 16:05

Vragen / Afsluiting

16:25 - 16:45

Start mini-workshop ronde 1

16:55 - 17:15

Start mini-workshop ronde 2

17:25 - 18:30

Borrel en vraagbaak

18:30 - 18:30

Einde