AOM september 2019

Minister Koolmees heeft eind juni wetgeving aangekondigd die voorziet in een minimumtarief voor ZZP'ers. In dat kader zullen er dwingendrechtelijke bepalingen komen die de afspraken tussen opdrachtgevers en ZZP'ers aanmerkelijk gaan beïnvloeden, zowel voor de onderkant, als voor de bovenkant van de arbeidsmarkt. Eind juli heeft de ACM een concept leidraad gepubliceerd die meer mededingingsrechtelijke ruimte biedt voor het maken van collectieve afspraken met (organisaties van) ZZP'ers. Beide plannen kunnen het zzp- en arbeidsrecht aanzienlijk gaan beïnvloeden. Verschillende punten zullen door de sprekers worden besproken.

Thema

ZZP-tarieven

Sprekers

Marcel Ganoy (ACM)

Eva Grosheide (UvA)

Kees Hellingman (ACM)

Jaap van Slooten (UvA/Stibbe) 

Locatie

Clifford Chance

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren