80ste bijeenkomst:

 

13 september 2019

 

 

Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap

 

ZZP-tarieven

 

 

Sprekers:

Marcel Canoy                        (ACM)

Eva Grosheide                       (UvA)

Kees Hellingman                  (ACM)

Jaap van Slooten                   (UvA/Stibbe)

 

Locatie:

Clifford Chance

(routebeschrijving volgt na aanmelding)

 

 

Waar gaat het om?

Het AIAS-HSI is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. De daarbinnen bestaande expertisegroep Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap voorziet (sinds oktober 2011) in hoogwaardige juridische kennisoverdracht en -toepassing ten aanzien van herstructurering van ondernemingen – de situatie waarin arbeidsrechtelijke bescherming en ordening enerzijds en ondernemingsrechtelijke vrijheden anderzijds elkaar het diepst treffen.

Een van de activiteiten van het AIAS-HSI is het verzorgen van maandelijkse kennisbijeenkomsten voor alle geïnteresseerden, waarbij tevens ruimte is voor discussie. De bijeenkomsten zijn door de NOvA erkend; elke bijeenkomst duurt twee uren en levert twee PO-punten op.

Aanmelden gaat per september 2019 via www.aanmelder.nl. De mail met daarin de uitnodiging komt vanuit deze site en bevat een link naar een aanmeldingsformulier. Ook de bevestiging van aanmelding en (na deelname) het certificaat en de factuur worden via aanmelder.nl verstuurd. Strippenkaarten worden niet meer uitgegeven.

U kunt zich eenvoudig aanmelden door op de onderstaande link te klikken. De prijs bedraagt € 150. U kunt zo voor een relatief gunstig bedrag met tien bijeenkomsten al uw jaarlijkse NOvA-punten behalen. 

De revenuen worden volledig aangewend voor de financiering van onderzoek (door aio’s en postdocs) op het terrein van arbeid, onderneming en medezeggenschap.

Het programma

Minister Koolmees heeft eind juni wetgeving aangekondigd die voorziet in een minimumtarief voor ZZP’ers. In dat kader zullen er dwingendrechtelijke bepalingen komen die de afspraken tussen opdrachtgevers en ZZP’ers aanmerkelijk gaan beïnvloeden, zowel voor de onderkant, als voor de bovenkant van de arbeidsmarkt. Eind juli heeft de ACM een concept leidraad gepubliceerd die meer mededingingsrechtelijke ruimte biedt voor het maken van collectieve afspraken met (organisaties van) ZZP’ers. Beide plannen kunnen het zzp- en arbeidsrecht aanzienlijk gaan beïnvloeden. Tijdens deze AOM zullen we stil staan bij de volgende vragen:

• Wat houden de plannen precies in?
• Welke gevolgen zullen deze naar verwachting hebben voor de praktijk?
• Wordt het lastiger om als opdrachtgever gebruik te maken van ZZP’ers?
• Wordt het makkelijker voor ZZP’ers om cao’s af te spreken?
• Voor de bovenkant komt er een opt-out die ook op een deel van het arbeidsrecht (inclusief cao en pensioen) ziet. Zal dat een aanzuigende werking hebben?
• Zijn de plannen van Koolmees in lijn met Europees recht, mede in het licht van het recente Duitse architectenarrest van het HvJEU?

 

            8:45                                       Inloop

9:15                                       Presentaties sprekers

10:15                                    Korte pauze

10:25                                    Presentaties sprekers

11:25                                    Sluiting

 

De eenentachtigste bijeenkomst staat gepland voor 11 oktober 2019.

Wij wijzen u ook graag op de conferentie van het AIAS-HSI die staat gepland op 23 september 2019 in De Hermitage. De bijeenkomst onder de noemer ‘Verwildert de arbeidsmarkt?’ staat open voor zowel juristen als sociologen en staat in het teken van fragmentatie van arbeid en regulering van arbeidsrelaties. Tevens wordt dan het boek ‘Hoe goed werkt Nederland’ uitgereikt.

Aan de bijeenkomst van 13 september 2019 kunnen maximaal 60 personen deelnemen. Na 60 aanmeldingen is het niet meer mogelijk om via de onderstaande link aan te melden voor de bijeenkomst. Indien u op de reservelijst wilt komen te staan, kunt een mail sturen naar pao-arbeidsrecht@uva.nl.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren