Inschrijven

Porto Franco

De bestuurder als risico?

Porto Franco is adviseur/veiligheidskundige, hij ondersteunt organisaties op beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid. Hij werkt praktijkgericht en ondersteund zijn workshops door voorbeelden uit zijn rijke ervaring. “Door alle lagen te betrekken, voorkom ik dat er een tunnelvisie ontstaat.”

Daarnaast is Porto adviseur voor ondernemingsraden en auteur van het boek ‘Help ik heb een OR’

Geraldo Kumeling

Duurzame inzetbaarheid, inzicht en concrete aanpak

Geraldo Kumeling is adviseur/trainer medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van gezonde arbeidsomstandigheden en werkbare arbeidsverhoudingen. Onlangs verscheen zijn boek met de titel ‘Invloed op besluitvorming’

Jan Booij

De 3 P’s (PSA/PMO/PAGO) en de rol van de OR

Jan Booij is adviseur duurzame organisatie en medezeggenschap, hij ondersteunt ondernemingsraad en management om effectieve en duurzame oplossingen te realiseren. Organisatie en medewerkers moeten beiden profiteren van verbeteracties. Hij heeft in verschillende bedrijfstakken PSA- onderzoek uitgevoerd.

Emelda Hendriks

Het Arbo-overleg effectief inzetten

Emelda Hendriks heeft veel ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden en VGW-commissies. Zij is daarnaast docente bij de leergangen voor ambtelijk secretarissen en loopbaanbegeleider. Zij heeft gevoel voor humor, is doelgericht en een stevige persoonlijkheid. Ondernemingsraden noemen in hun feedback met name haar praktische stijl van werken