aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Cloud Congres

Het Cloud Congres is bedoeld voor mensen die zich professioneel bezighouden met Cloud en hiervoor (mede)verantwoordelijk zijn binnen een gebruikersorganisatie.  Toegang voor deze doelgroep is gratis. 
Indien je niet tot deze doelgroep behoort is de toegangsprijs € 299,00. 

Totaal: € 0,00

Jouw gegevens zijn bij AG Connect in goede handen. In ons privacy statement staat hoe wij met de gegevens omgaan.

Annuleringsvoorwaarden:

Inschrijvingen zijn alleen schriftelijk te annuleren door een mail te sturen naar: klantenservice@agconnect.nl Meldt je binnen twee weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt een administratief bedrag te berekenen van € 20,- excl. BTW. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen, mits tijdig aan ons doorgegeven.

Acceptatie onder voorbehoud:

Jouw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Portretrecht:

Tijdens dit congres kan het zijn dat er foto’s gemaakt worden of gefilmd wordt. Wij willen je wijzen op jouw portretrecht. Indien je niet in beeld wilt komen, dan kan je je melden bij de registratiebalie op de dag van het congres.

eventsoftware
 eventsoftware