U bent vanaf 09.00 welkom voor de inloop. Tot 09.30 kunt u zich laten registreren.

 

Schrijf u direct in!

19 november 2019

09:30 - 09:45

Welkom en opening

Dagvoorzitter Nico Knibbe 
 

09:45 - 10:25

Alles hangt met alles samen: een neerwaartse spiraal of kansen? 

Spreker: Nico Knibbe 

Fysieke overbelasting in de zorg kan steeds minder als separate ‘zuil’ worden bestreden. De verwevenheid met bijvoorbeeld incontinentie, decubitus, voedingstoestand, zelfredzaamheid en vallen, is zo groot dat een ontzuilde, integrale aanpak nodig is om het zorgpersoneel gezond te houden. 

In deze keynote leert Knibbe u dat: 

  • beweging en zelfredzaamheid van cliënten belangrijke sleutels zijn bij de reductie van fysieke overbelasting van zorgverleners 
  • reductie van fysieke overbelasting een bijvangst kan zijn van investering in bijvoorbeeld de reductie van decubitus, of valpreventie  
  • het ‘ontzuild’ aanpakken van zorgproblemen complex lijkt, maar juist concrete kansen biedt
     
10:25 - 11:10

Praten vult wél gaten!

Spreker: Anouk ten Arve 

Het is bewezen: een continue dialoog tussen alle lagen van de organisatie over gezond en veilig werken werkt!  

Door de dialoog voelt 10 - 15% van de medewerkers zich minder lichamelijk en emotioneel uitgeput en neemt arbeidsgerelateerd verzuim af met 70%. Daarnaast neemt de kwaliteit van de zorg toe en het verloop af. De basis vormt een gezond en veilig organisatieklimaat. De sleutel-interventie is het organiseren van een continue dialoog, tussen alle lagen van de organisatie, over thema’s die er toe doen. 
 

11:10 - 11:30

Pauze
 

12:45 - 13:35

Lunch + netwerken
 

14:50 - 15:10

Pauze
 

15:10 - 16:00

Is een ‘just culture’ de oplossing voor alle veiligheidsproblemen?   

SprekerJop Groeneweg 

In een gezonde organisatie moet een just culture heersen. Een cultuur waarin medewerkers tekortkomingen en eventuele verbeterpunten kunnen signaleren en vrijuit bediscussiëren zonder angst voor negatieve consequenties. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd het geval.

Jop Groeneweg belicht de factoren die bijdragen aan een just culture. En naar hoe just culture weer kan bijdragen aan een verdere verbetering van de veiligheid. 

Leerpunten die u mee naar huis neemt:

  • Het leervermogen van organisaties kan verbeteren als organisaties een ‘just culture’ hebben 
  • Het bereiken van een ‘just culture’ moet op meer gericht zijn dan alleen het verhogen van het aantal meldingen 
  • Het creëren van een psychologisch veilige omgeving is de sleutel tot succes 
     
16:00 - 16:45

Borrel + netwerken