aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Perspectief voor de Topsectoren - informatie- en matchmakingbijeenkomst

30 september 2019

09:30 - 10:10

Inloop met koffie en thee

10:00 - 10:10

Welkom

10:10 - 10:30

Presentatie hoofdlijnen missie-gedreven innovatiebeleid EZK

10:30 - 11:00

Presentatie hoofdlijnen 5 KIA's / deel 1

11:00 - 11:20

Pauze

11:20 - 12:00

Presentatie hoofdlijnen 5 KIA's / deel 2

12:00 - 13:00

Parallelle sessies per KIA (of gecombineerd). 

Meer detail KIA & pitches/matchmaking

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:40

Informatie over nieuwe ronde Perspectief

14:40 - 15:10

Hogescholen / TO2 aan het woord

15:10 - 15:30

Succesvolle programmaleider aan het woord met tips

15:30 -

Plenaire afsluiting

15:30 - 16:30

Mogelijkheid tot het stellen van vragen (onder genot van een drankje)

voorbeeld uitnodiging event
 voorbeeld uitnodiging event