aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Perspectief voor de Topsectoren - informatie- en matchmakingbijeenkomst

30 september 2019

09:30 - 10:00

Inloop met koffie en thee

10:00 - 10:10

Welkom (dr. ir. Herry Nijhuis, directeur NWO domein TTW)

10:10 - 10:30

Presentatie hoofdlijnen missie-gedreven innovatiebeleid (Karlo van Dam MSc., MT lid directie Innovatie en Kennis ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

10:30 - 11:00

Presentatie KIA Sleuteltechnologieën (dr. Fred van Roosmalen, Topsector HTSM) en KIA Gezondheid en Zorg (prof. dr. Nico van Meeteren, Topsector LSH)

11:00 - 11:20

Pauze

11:20 - 12:00

Presentatie hoofdlijnen KIA Landbouw, Water en Voedsel (dr.ir. Jose Vogelezang, Topsector T&U), KIA Veiligheid (dr. Leo Warmerdam, Topsector HTSM), KIA Energietransitie en Duurzaamheid (tba)

12:00 - 13:00

Parallelle sessies per KIA (of gecombineerd). 

Meer detail KIA & pitches/matchmaking

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:20

Perspectief programmaleider aan het woord met tips (prof. dr. Guido van den Ackerveken, Perspectiefprogramma LettuceKnow)

14:20 - 14:50

Informatie over nieuwe ronde Perspectief

14:50 - 15:10

TO2 aan het woord (drs. Erik Drop, directeur Kennisprogrammering TNO)

15:10 - 15:30

Hogescholen aan het woord

15:30 -

Plenaire afsluiting

15:30 - 16:30

Mogelijkheid tot het stellen van vragen (onder genot van een drankje)

voorbeeld uitnodiging event
 voorbeeld uitnodiging event