Training leertherapie voor beginners

Training leertherapie voor beginners

13 september 2019

09:30 - 10:00

Inloop

10:00 - 10:15

Kennismaking

10:15 - 10:45

Kader van leertherapie in de BIG-opleiding

10:45 - 11:00

Eigen ervaringen als leertherapie-client

11:00 - 11:30

Inventarisatie vragenlijsten

11:30 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:30

Visie op leertherapie: vragen en dilemma's

12:30 - 12:45

Onderzoek naar leertherapie

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:45

Opstarten van de leertherapie: afstemmen en afspraken

14:45 - 15:00

Leertherapie en wet- en regelgeving

15:00 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:00

Model en methodiek van de leertherapie bepalen

16:00 - 16:30

Kwaliteiten en valkuilen van de leertherapeut

16:30 - 16:45

NVP Register Leertherapeuten Psychotherapie

16:45 - 17:00

Evaluatie en afsluiting

20 september 2019

09:30 - 17:00

Zie 13 september

google form voor evenement
 google form voor evenement