04 oktober 2019

09:30 - 10:00

Inloop

10:00 - 10:30

Kennismaking en inventarisatie: vragenlijsten

10:30 - 11:00

Zelfevaluatie: mijn competenties als leertherapeut

11:00 - 11:45

Introductie: leertherapie en..

  • de opleiding
  • regels en afspraken
  • research
  • fasen ontwikkeling beroep psychotherapeut
11:45 - 12:00

Pauze

12:00 - 12:30

Uitwisseling: 'welke dilemma's kom ik tegen?'

12:30 - 13:00

Rollenspel en reflecting team: inventariseren en uitwerken casuïstiek en dilemma's

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:45

Rollenspel en reflecting team: verder uitwerken casuïstiek en dilemma's

14:45 - 15:45

Uitgelicht: leertherapie en:...

  • de therapeutische relatie
  • hanteren van grenzen
  • ethische aspecten en dilemma's
  • culturele aspecten
15:45 - 16:00

Pauze

16:00 - 16:45

Ontwikkelpunten: 'wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen?'

16:45 - 17:00

Evaluatie en afsluiting

aanmelder nl het 1 5 meter eveneme
 aanmelder nl het 1 5 meter eveneme