13 september 2019

09:30 - 10:00

Inloop met koffie en thee 

 

10:00 - 12:00

Bespreking regioplan acute ggz,
informatie en discussie

 

aanwezigheidsregistratie
 aanwezigheidsregistratie