Heeft u vragen over (uw bijdrage aan) het Jaarevent?
U kunt contact opnemen met het bureau Deltaplan Dementie.
Voor algemene vragen:
Maaike Witjes, 
maaike.witjes@deltaplandementie.nl
Voor vragen over de inschrijving:
Wanda de Wit, wanda.de.wit@deltaplandementie.nl
 
 
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren