Key-note sprekers

Onze key-note sprekers leveren een bijzondere bijdrage aan deze vijfde editie van het Jaarevent. Philip Scheltens, Rose-Marie Droës, Daniel Bos & Alberta Schuurs. Graag stellen we ze aan u voor: 


Prof. Dr. Philip Scheltens, voorzitter Deltaplan Dementie


 Prof. Dr. Rose-Marie Droës, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie

Ontmoetingscentra en vrijwilligerswerk voor mensen met dementie: een vruchtbare combinatie

Ontmoetingscentra zijn al meer dan 25 jaar succesvol in Nederland. Ze begeleiden mensen met dementie en hun mantelzorgers in het effectief omgaan met de gevolgen van dementie met als doel hun kwaliteit van leven te bevorderen. Persoonsgerichte begeleiding, sociale integratie en samenwerking met de wijk zijn de belangrijkste pijlers van Ontmoetingscentra. Recent namen een aantal van deze centra deel aan een experiment om, naast het reguliere groepsgerichte programma binnen de centra, alternatieve individuele vormen van begeleiding te bieden in de wijk om zo meer mensen te kunnen ondersteunen. Mantelzorgers konden gebruik maken van telefonische coaching en een online cursus en mensen met dementie konden zich opgeven voor passend vrijwilligerswerk, aansluitend bij hun talenten en mogelijkheden (DemenTalent) en werden geholpen bij het vinden daarvan. Het project bleek een groot succes en leverde mooie en verrassende resultaten op, zowel voor de vrijwilligers, hun naasten, de locaties waar het vrijwilligerswerk werd uitgevoerd, als de ontmoetingscentra zelf.


Dr. Daniel Bos, Epidemioloog en Universitair Docent aan de afdeling Epidemiologie en de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van het Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)

Populatie imaging is een jong en snel ontwikkelend onderzoeksveld binnen de geneeskunde en omvat  het systematisch maken en analyseren van medische beelden in grote groepen gezonde mensen of patiënten. Het doel van populatie imaging is om specifieke ziekteprocessen beter te begrijpen en hierbinnen specifieke karakteristieken te identificeren om in een vroeg stadium de ontwikkeling van ziekten te voorspellen en te voorkomen. Binnen het onderzoek in de strijd tegen dementie heeft populatie imaging een belangrijke plaats ingenomen en tijdens deze voordracht zullen enkele belangrijke mijlpalen worden belicht.

 


Drs. Alberta Schuurs, wethouder Ouderenbeleid en gezondheid, gemeente De Ronde Venen)

Een dementievriendelijke samenleving: de Rondeveense cirkels-in-het-water-methode

Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ook kwetsbare inwoners, zoals mensen met dementie. 

Wij hebben daarom een vijfjarenplan ontwikkeld om Dementievriendelijke gemeente te worden. Het plan rust op twee pijlers. De eerste wordt gevormd door optimale voorzieningen voor inwoners met dementie en hun mantelzorgers, zoals dagopvang en respijtzorg. De andere pijler omvat voorlichting en training. Bij dat laatste werken wij volgens de ‘cirkels-in-het-water-methode’. We richten ons op meerdere specifieke doelgroepen: inwoners, ondernemers, zorginstellingen, hulpverleners, jongeren, de eigen organisatie. Zoals wanneer je een steentje in het water gooit, lijkt het effect aanvankelijk minimaal. Maar naarmate je langer kijkt zie je de cirkel er omheen groeien. En als je meerdere steentjes gooit, groeien die cirkels naar elkaar toe, gaan ze elkaar raken en vormen een geheel. Uiteindelijk ontstaat er een grote cirkel van mensen die weet hoe zij dementie kunnen herkennen en ermee kunnen omgaan.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren