31 oktober 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:35

Opening door dagvoorzitter
Talitha Muusse

09:35 - 10:15

Het klimaatakkoord en de uitdagingen voor de levensmiddelenindustrie 
Marian Geluk, directeur FNLI

10:15 - 11:00

Kansrijke duurzame energiebronnen voor de food-industrie   
Wat is de duurzame energie van de toekomst? Elektriciteit zondermeer, maar hoe groot wordt de rol van waterstof of van biogas? En in hoeverre zijn dat relevante oplossingen voor de food-industrie? TNO kan deze vragen beantwoorden. Het onderzoeksinstituut doet namelijk volop onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden. 
Lennart van der Burg, Business Developer Green Hydrogen & Sustainable Heat bij TNO 

11:00 - 11:30

PAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

11:30 - 12:00

Voedingsmiddelenbedrijven over fossielvrij in de praktijk
Van het gas af? Hoe doet een foodbedrijf dat? 
CEO Michel Driessen van Verstegen Spices & Sauces wil dat het bedrijf geen aardgas meer gebruikt. Welke overwegingen liggen hier aan ten gronde en wat is er allemaal voor nodig? 
Michel Driessen, directeur Verstegen Spices & Sauces 

Een fossielvrije zuivelfabriek in 2050 
Wat is daarvoor nodig? 
FrieslandCampina wil in 2030 50% minder CO2 uitstoten en in 2050 volledig fossielvrij produceren. Hoe willen ze dat bereiken? Sustainability Expert Ingredients Tessa Hermens-van Ruremonde vertelt hoe de zuivelproducent dat systematisch aanpakt.  
Tessa Hermens-van Ruremonde, Sustainability Expert Ingredients FrieslandCampina 

12:00 - 12:25

Discussie met de zaal en sprekers
Hoe kunnen foodbedrijven – groot en klein – fossielvrij produceren?
 

12:25 - 12:30

1-minuut Pitches
Actemium, Beko Technologies en Engie

12:30 - 13:30

LUNCHPAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

13:30 - 14:05

Parallelsessieronde 1

Sessie 1A:

Duurzaam koelen
Hoe blijf je problemen als gevolg van afbouw F-gassen voor? 
De meeste koelinstallaties zijn gevuld met F-gassen die een slechte invloed hebben op de opwarming van de aarde. De afbouw van deze middelen is in volle gang. Dat heeft tot forse prijsstijgingen geleid en een levendige illegale handel. Voor bedrijven met koelinstallaties is het belangrijk te weten wat dit voor hen kan betekenen. Dit om te voorkomen dat je bij een lekkage op hoge kosten wordt gejaagd of, nog erger, dat een bepaald koudemiddel niet meer verkrijgbaar is. Om dat voor te zijn kun je koudemiddel vervangen, maar daar zitten haken en ogen aan.      
Rob Wolthuizen, commercieel directeur van Uniechemie  

Sessie 1B:
Energietransitie in de praktijk (ism PAVO)

Wel of geen zonnepanelen? 
Hoe is het traject verlopen bij Van der Kroon Food Products om zonnepanelen op hun daken te leggen? Welke uitdagingen moesten hierbij worden overwonnen? En hoe hebben ze samen met Sparkling Projects de keuze gemaakt voor de juiste partij? 
Dennis van der Kroon, directeur van der Kroon Food Products en Steven Lobregt van Sparkling Projects 

Sessie 1C:
Workshop door exposant Siemens
Seeking energy efficiency
Stringent market regulations and a tough competitive environment are compelling the production machinery and the food and beverage industry to improve its machine and production design processes. Manufacturers need to deliver and maintain top-performing machines and energy efficient plants that comply with strict health and safety requirements. 
Arjen van Barneveld, Portfolio Manager Manufacturing Operations Management Siemens 

14:05 - 14:10

Zalenwissel

14:10 - 14:45

Parallelsessieronde 2

Sessie 2A:
Duurzaam koelen

Installaties met natuurlijke koudemiddelen: de meest duurzame oplossing 
Koelsystemen worden, net als warmtepompen, al door duurzame energie (elektriciteit) aangedreven, maar dat betekent niet dat de ontwikkelingen verder stil staan. Sterker nog: er gebeurt heel veel, wat vooral komt doordat de milieubelastende koudemiddelen vervangen moeten worden. Natuurlijke koudemiddelen zijn daarbij een van de beste oplossingen. Wat zijn de opties?   
Steven Lobregt, directeur van Sparkling Projects 

Sessie 2B:
Energietransitie in de praktijk (ism PAVO)

Optimaal gebruik van restwarmte
Binnen verschillende sectoren in de food-industrie zijn door gebruik van restwarmte en andere slimme toepassingen veel besparingen op energiekosten mogelijk.
Martijn Verwoerd laat aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zien hoe dit gerealiseerd kan worden en welke kostenvoordelen dit kan opleveren.
Martijn Verwoerd, directeur B&V Techniek

Sessie 2C:
Workshop door exposant Endress+Hauser

Efficiency in gebruik van koelenergie
Om het koelen van foodprocessen efficiënt te laten verlopen is het noodzakelijk om goed te monitoren. Endress+Hauser gaat in op de trends in het koelen van food, het concept van paired temperatuuropnemers en de besparing die dat oplevert ten opzichte van bestaande technologie.
Tomaso della Vedova, Industry Manager Food and Life Sciences Endress+Hauser

14:45 - 15:15

PAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

15:15 - 15:50

Parallelsessieronde 3

Sessie 3A:

Duurzaam koelen 
Bier duurzaam koelen
Tijdens het brouwproces moet bier op verschillende momenten worden gekoeld. Dit koelproces kost veel energie. Om de opwekking van koude energie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft Grolsch een project uitgevoerd waarbij o.a. de meest energiezuinige schakeling van compressoren en condensors is uitgerekend en getest in de praktijk. Dat was een complex proces, omdat bijvoorbeeld de invloed van de buitentemperatuur een grote rol speelt. Martin Bosscher van Grolsch vertelt hoe de bierbrouwer met dit proces energie kan besparen.
Martin Bosscher, brewing & utilities engineer Grolsch

Sessie 3B:
Energietransitie in de praktijk (ism PAVO)  
Elektrificatie van een industrieel foodproces
Nederland wil in de toekomst van het gas af. Hoe zet je dit proces op. Welke stappen moeten er genomen worden en welke voordelen levert dit op. En welke bedrijven zijn hier al mee bezig?
Maarten Smeding, operational manager De Kleijn Energy Consultants & Engineers  

Sessie 3C:
Workshop door exposant RBK Food Projects
Een van de duurzaamste productielocaties ter wereld
De hightech productielocatie van Van Loon Vlees, onderdeel van de Van Loon Group, in Son behoort tot de meest duurzame productielocaties ter wereld. Het is ontworpen volgens de BREEAM methodiek en heeft het hoogst haalbare niveau “Outstanding” behaald. Om dit te bereiken is geïnvesteerd in de meest duurzame oplossingen, welke tijdens de presentatie de revue zullen passeren.
Theo Vliek, sales director en partner van RBK

15:50 - 15:55

Zalenwissel

15:55 - 16:30

Parallelsessieronde 4

Sessie 4A:

Duurzaam koelen 
Logisch: aardgasreductie doe je vanuit procesontwerp  
Verduurzaming van het productieproces begint bij het proces zelf en niet bij de keuze van een utility en ook niet bij de energiebron zoals een groen gas of elektriciteit. Nu wekken we in een productiebedrijf alle warmte op met aardgas op een veel te hoge temperatuur die we feitelijk op een veel lager niveau gebruiken. Een oplossing is om warmte op te wekken op het niveau van de behoefte en tegelijk het proces slim te ontwerpen en aan te passen. Met enkele cases laat ik zien hoe dat in de praktijk uitpakt.
Fons Pennartz van KWA Bedrijfsadviseurs 

Sessie 4B:
Energietransitie in de praktijk (ism PAVO)
Het productieproces zonder gas. Is dit mogelijk? 

Sommige bedrijven zijn al vergevorderd met het besparen van energie in hun processen en het gebruik van restwarmte. Iedereen is erg geïnteresseerd in de technologiekansen die deze energietransitie biedt en die zich ongetwijfeld nog verder gaan ontwikkelen. Wilbert Hendriks van ForFarmers vertelt hoe zij met een op hout gestookte bio-installatie geen gas meer hoeven te gebruiken in het productieproces. Hij vertelt welke stappen zij hebben moeten maken om dit te realiseren.
Wilbert Hendriks, Project Manager Industrial Automation & Optiline
ForFarmers


Sessie 4C:
Workshop door exposant ENGIE

Forse verlaging energiekosten en CO2-uitstoot
Duurzaam ondernemen door warmteterugwinning
Hergebruik van de warmte die vrijkomt bij koel- en vriesprocessen levert aanzienlijke besparingen op. Veel bedrijven gebruiken die warmte echter niet vanwege het te lage temperatuurniveau. Deze lage-temperatuur restwarmte is op te voeren naar 60 graden en hoger. Een combinatie van duurzaam ondernemen en fors lagere energiekosten. Mogelijke toepassingen zijn heetwatervoorziening, verwarming en tempereer-, pasteurisatie en droogprocessen. Aan de hand van concrete klantcases nemen wij u tijdens de workshop mee in de beschikbare technische mogelijkheden, toepassingsgebieden en tonen wij u een aantal uitgewerkte (financiële) business cases met terugverdientijden.
Erik Hoogendoorn, manager techniek en innovatie bij Engie

16:30 - 17:30

NETWERKBORREL