Prinsjesdag 2019

Ook voor het jaar 2020 heeft het kabinet weer de nodige plannen voor jou als ondernemer en belastingbetaler in petto. Het ene plan pakt positief voor je uit en het andere negatief.

Een tipje van de sluier
In het regeerakkoord verwachten wij onder meer toch de invoering van de vermaledijde rekening-courantmaatregel voor dga’s. Dga’s zijn vanaf 1 januari 2022 in principe de klos, zodra en voor zover hun schuld aan hun B.V. meer dan € 500.000 bedraagt. Diverse vereenvoudigingen en verbeteringen van het belastingstelsel, bijvoorbeeld de zogenoemde quick fixes voor de omzetbelastingverplichtingen in de internationale handel. De resultaten van een onderzoek om spaarders in box 3 tegemoet te komen. En mochten de resultaten tegenvallen, dan kun je wellicht gebruik gaan maken van de nieuwe aandelenoptieregeling voor startups.

Maar er is meer
Wat gaat er verder precies gebeuren met de bijtellingspercentages voor de (elektrische) auto van de zaak? De invoering van de OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling voor de omzetbelasting). Wellicht een beperking van belastingrente voor de vennootschapsbelasting. En een (heel beperkte) verruiming van de werkkostenregeling. De invoering van een belastingheffing op bepaalde vormen van rente- en royalty bedragen en helaas ook allerhande verzwaringen van uw administratieve verplichtingen, onder meer door implementatie van EU-wetgeving.

En dan
Wanneer precies gaan de wijzigingen in en zeker niet onbelangrijk: hoe kun je je hier op voorbereiden? Belangrijke vragen waar de adviseurs van mth je graag over inlichten. Op dinsdag 17 september 2019 presenteert het kabinet haar belastingplannen tijdens Prinsjesdag. Nadat de eerste stofwolken zijn neergedaald, plaatsen onze adviseurs de plannen voor jou in het juiste perspectief en voorzien ze op woensdag 25 september 2019 van hun vakkundig commentaar.

Ook besteden wij aandacht aan de wetten die al eerder zijn aangenomen en binnenkort in werking gaan treden. Een rijk geschakeerd kleurenpalet met meer dan genoeg punten die ook voor jou van belang zijn!