26 november 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

09:30 - 09:40

Opening door dagvoorzitter
Emeritus Prof Dr Fred Brouns
Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Dept of Human Biology,
NUTRIM-School of Nutrition and Translational Research in Metabolism

09:40 - 10:20

Plenaire lezing: De toekomst van het voedingsadvies
Professor Gerjan Navis, Rijks Universiteit Groningen

Hoe werken de diëtist en de (huis)arts of specialist in de toekomst samen? Wie doet wat op voedingsgebied en hoe goed is de samenwerking nu eigenlijk? Moet alles evidence based zijn of speelt medische ervaringskennis ook een belangrijke rol? Hoe komen diëtisten en artsen beter tot elkaar? En hoe krijg je bekendheid en voldoende cliënten?

10:20 - 10:25

1-minuut pitch Bonduelle en Verdify

10:25 - 10:30

Aanvang parallelsessies, zalenwissel

10:30 - 11:15

PARALLELSESSIE 1A | KOOLHYDRATEN
Meer of minder koolhydraten?
Minder koolhydraten in voeding is hip, maar is een vermindering altijd gezond? Wanneer zet je een koolhydraatarm dieet in, bij wie en waarom? Wat zijn de verschillen in aanpak bij gezonde mensen, diabetici en kinderen met overgewicht? En welk type koolhydraten of producten kies ik voor? En zijn producten met koolhydraten, zoals brood, nu echt zo gevaarlijk als wel eens wordt gesuggereerd?

Prof. Ellen Blaak, vakhoogleraar Humane Voeding, Maastricht University
Theorie en onderzoek 
Wat is de kwaliteit van verschillende typen koolhydraten? Van eenvoudige suikers tot complexe structuren. Hoewel het vaak gedaan wordt, kun je de koolhydraten niet over een kam scheren. Wat zijn hun kenmerken, wat doen ze in het lichaam en wat zijn de voor- en nadelen?  En wat zijn de veilige grenzen voor volwassenen, kinderen en diabeten, bijvoorbeeld als het gaat om het binnenkrijgen van voldoende vitaminen en mineralen? 

10 minuten discussie over voor- en tegenstanders met voorgaande sprekers en zaal 

PARALLELSESSIE 2A | PERSONALIZED NUTRITION
Genotype, fenotype of omgeving?
De wetenschap maakt een individuele benadering van voeding steeds toegankelijker. Met zelftests kunnen consumenten aan de slag om hun gezondheid te meten om deze te verbeteren. Maar in hoeverre zijn deze tests al betrouwbaar inzetbaar en wat kan de zorgprofessional ermee? Vanuit drie perspectieven wordt op personalized nutrition ingegaan, vanuit de genen, het fenotype en de omgeving. 

Dr. Suzan Wopereis, senior scientist, TNO
Theorie en onderzoek 
Steeds meer bedrijven bieden ‘personalized nutrition’ aan. Dagelijks worden verschillende beloftes gedaan: “Gezond leven op basis van uw DNA en leefstijl.” Of: “Je DNA ligt aan de basis van wie jij bent. Kan dit allemaal worden waargemaakt? Waar staan we en wat is er waar of onwaar over deze aanpak? Een visie op personalized nutrition. 

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal

​​PARALLELSESSIE 3A | DE PRAKTIJK VAN DE DIETIST
Samenwerken in de voedingszorg
Gezonde voeding is een onderwerp wat het afgelopen decennium steeds sterker in de belangstelling is komen staan. Diëtisten vormen bij uitstek de beroepsgroep die hiervoor is opgeleid om hierbij een maatschappelijke rol te vervullen, zowel in de individuele praktijk (1e lijn), de klinische praktijk (2e lijn), het bedrijfsleven of in maatschappelijke instellingen. Vanuit verschillende perspectieven wordt ingegaan op de rol van de diëtist in de zorgsector en het bedrijfsleven. 

Drs. Jacqui van Kemenade, voedingshuisarts in Breda, o.a. Huisartsen Zorggroep Breda en Back in motion centrum
Theorie en onderzoek 
De rol van voeding in de huisartsenpraktijk. Jacui van Kemenade is 16 jaar huisarts en specialiseerde zichzelf in voeding en leefstijl en is sinds kort ook Kaderhuisarts Diabetes. Ze is van mening dat voeding geneest. Hoe voert zij praktijk en hoe kijk zij aan tegen de rol van voeding in relatie tot haar praktijk van huisarts? Hoe ziet zij de samenwerking met andere disciplines, zoals diëtisten?  

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal 

11:15 - 11:45

PAUZE 
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

11:45 - 12:30

PARALLELSESSIE 1B | KOOLHYDRATEN
Theorie en onderzoek 
Dr. Peter Weegels, onderzoeker Wageningen Universiteit, directeur European Bakery Innovation Centre and R&D
Koolhydraat gebaseerd stapelvoedsel is niet alleen een belangrijke bron van koolhydraten, maar ook van andere voedingsstoffen. Wat zijn de consequenties van het vermijden van verteerbare koolhydraten ? Hoe ziet ons dieet er dan uit ?

10 minuten discussie over voor- en tegenstanders met voorgaande sprekers en zaal 

PARALLELSESSIE 2B | PERSONALIZED NUTRITION
Theorie en onderzoek 
Prof. Dr. Jogchum Plat, Maastricht University
De kennis over het fenotype, de manier waarop een mens is gevormd, ligt voor op de genetica. Dat zegt professor Jogchum Plat van Maastricht University. Hij illustreert dat aan de hand van het cholesterolmetabolisme. Er zijn mensen die cholesterol synthetiseren en er zijn mensen die het vooral uit de darm absorberen. Deze fenotypen zijn in kaart te brengen en afhankelijk daarvan kun je ze al dan niet behandelen. 

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal ​​​​

PARALLELSESSIE 3B | DE PRAKTIJK VAN DE DIETIST
Theorie en onderzoek 
Diëtiste Lobke Faasen, plantaardig diëtist, Janneke van der Meulen, professioneel atleet (kustroeien)
Het is de missie van diëtist Lobke Faasen om mensen (zorgverleners én consumenten) meer plantaardig te laten eten, én te laten zien dat plantaardige voeding preventief werkt tegen diverse gezondheidsproblemen. Ze koppelt dit graag aan duurzaamheid, omdat naar haar mening een gezonde aarde een voorwaarde is voor gezonde mensen. Hoe voert zij haar praktijk en hoe gaat ze om met de andere zorgverleners? Om te laten zien hoe haar adviezen praktisch uitpakken zal ze haar lezing samen met topatleet Janneke van der Meulen geven. 

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal ​​​​

12:30 - 13:30

LUNCHPAUZE 
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

13:30 - 14:45

VERVOLG PARALLELSESSIES:
PARALLELSESSIE 1C | KOOLHYDRATEN

 INLEIDING WORKSHOP 
Onderzoeksleider/diëtiste Ellen Govers
Intervisie a la carte

In Nederland is onderzoek onder mensen met type 2-diabetes gedaan waarin het energiebeperkte diabetesdieet vergeleken is met het 6x6-dieet® en andere koolhydraatbeperkte diëten. De resultaten van een koolhydraatbeperking bij diabetes worden geanalyseerd om te laten zien wat de werking en de effecten zijn. De onderzoekers concluderen dat bij een vermoeden van verminderde insulinegevoeligheid veel eerder dan nu moet worden ingegrepen in dieet en leefstijl.

 WORKSHOP 
o.l.v. diëtiste Wilma Bouwman en Alie Lourens, Dieetzorg Friesland
Koolhydraatbeperking in de praktijk bij diabetes  
Aan de hand van twee praktijkcasussen wordt met elkaar in overleg gegaan over de aanpak bij verschillende cliënten. Daarbij staat koolhydraatbeperking centraal. 

De casussen worden in groepjes besproken en plenair nabesproken: 
Koolhydraatbeperking bij preciabetici
Is dit verantwoord? Hoe ga je te werk? Wat is de ideale verdeling van de macronutriënten: koolhydraten, eiwitten en vetten? 

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal ​​​​

PARALLELSESSIE 2C | PERSONALIZED NUTRITION

 WORKSHOP 
o.l.v. psychologe Eva Vermeulen, gedragsveranderingsadviesbureau Duwtje 
De omgeving te lijf 
Als je de genen kent en/of het fenotype van mensen heb je een sleutel in handen voor de behandeling, maar hoe belangrijk is dit voor een persoonlijke aanpak van de voeding en leefstijl? Is het niet even effectief om, zoals diëtisten altijd al doen, te kijken naar de persoonlijke omstandigheden en de omgeving van mensen? Hoe kun je het individu in zijn omgeving aanpakken om hem of haar gezonder te maken? 

In een workshop wordt vanuit een psychologische invalshoek gekeken naar factoren uit de fysieke en sociale omgeving die van invloed zijn op gedrag. Vervolgens wordt gekeken hoe daar in de praktijk mee kan worden omgegaan, met andere woorden, hoe wordt gedragsverandering tot stand gebracht. 

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal ​​​​

PARALLELSESSIE 3C | DE PRAKTIJK VAN DE DIETIST

 WORKSHOP  
o.l.v. diëtist-docent Gera van den Bergh, Haagse Hogeschool, tevens voorzitter van VoeDNet
Diëtist in het bedrijfsleven 
Als diëtist in het bedrijfsleven heb je een andere positie dan als diëtist in de klinische praktijk, eerste of tweede lijn. Wat houdt het werk van een bedrijfsdiëtiste in en wat zijn de links met de klinische praktijk? Vanuit het netwerk VoeDNet, bedoeld voor diëtisten die in het bedrijfsleven werken, wordt het perspectief van de commerciële diëtist geschetst.

Aansluitend wordt een workshop productontwikkeling gegeven. Hoe ontwikkel je een gezond product en wat komt daarbij kijken? Denk dan aan sensorisch onderzoek, marktonderzoek, claims en etikettering. In deze sessie worden de grondbeginselen van productontwikkeling uitgelegd met daarbij de rol die diëtisten / voedingskundigen hierin spelen. 

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal ​​​​

14:45 - 15:15

PAUZE
en gelegenheid de informatiemarkt te bezoeken

15:15 - 16:30

VERVOLG PARALLELSESSIES:
PARALLELSESSIE 1C | KOOLHYDRATEN

 WORKSHOP 
Diëtiste Wilma Bouwman en Alie Lourens, Dieetzorg Friesland
Een slecht ingestelde diabeet met insuline
Welke adviezen geef je en waarom? 

Diëtiste Wilma Bouwman en Alie Lourens, Dieetzorg Friesland
Nabespreking 6x6-dieet
Wat is het 6x6-dieet, voor wie is het geschikt en zou het een rol in de casussen kunnen spelen? Hoe reageren cliënten op koolhydraatbeperking bij een 6x6-dieet? 

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal ​​​​

PARALLELSESSIE 2C | PERSONALIZED NUTRITION

 WORKSHOP 
psychologe Eva Vermeulen, gedragsveranderingsadviesbureau Duwtje 
Vervolg workshop de omgeving te lijf

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal ​​​​

PARALLELSESSIE 3C | DE PRAKTIJK VAN DE DIETIST

 WORKSHOP 
diëtist-docent Gera van den Bergh, Haagse Hogeschool, tevens voorzitter van VoeDNet
Vervolg workshop diëtist in het bedrijfsleven

10 minuten ruimte voor vragen en discussie met voorgaande sprekers en zaal ​​​​

16:30

EINDE