Prinsjesdag 2019

Ook voor het jaar 2020 heeft het kabinet de nodige plannen voor u als ondernemer en belastingbetaler in petto.
Er zullen waarschijnlijk meevallers zijn, maar wellicht ook tegenvallers.

Een tipje van de sluier
E
erder dit jaar werd de invoering van een rekening-courantmaatregel voor dga’s reeds aangekondigd. Dga’s betalen volgens het huidige wetsvoorstel vanaf 1 januari 2022 dubbel belasting, zodra en voor zover hun schuld aan hun B.V. meer dan € 500.000 bedraagt. Onze hoop is dat op Prinsjesdag hierop een verlichting wordt gegeven. Daarnaast zijn diverse veranderingen van de Prinsjesdagvoorstellen reeds uitgelekt, zoals bijvoorbeeld de verlaging van de zelfstandigen-aftrek. 

Maar er is veel meer...
W
at gaat er verder precies gebeuren met de bijtellingspercentages voor de (elektrische) auto van de zaak?
Wat houden de zogenoemde quick fixes voor de omzetbelastingverplichtingen in de internationale handel precies en de nieuwe aandelenoptieregeling voor startups in?
De invoering van de OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling voor de omzetbelasting).
Wellicht een beperking van belastingrente voor de vennootschapsbelasting.
En een (heel beperkte) verruiming van de werkkostenregeling.
De invoering van een belastingheffing op bepaalde vormen van rente- en royalty bedragen en helaas ook allerhande verzwaringen van uw administratieve verplichtingen, onder meer door implementatie van EU-wetgeving.

En dan
W
anneer precies gaan de wijzigingen in en zeker niet onbelangrijk: hoe kunt u zich hier op voorbereiden? Belangrijke vragen waar de adviseurs van mth u graag over inlichten. Op dinsdag 17 september 2019 presenteert het kabinet haar plannen tijdens Prinsjesdag. Op woensdag 25 september 2019 plaatsen onze adviseurs de plannen voor u in het juiste perspectief en voorzien de voorstellen van hun vakkundig commentaar.

Ook besteden wij aandacht aan wetten die al eerder werden aangenomen en binnenkort in werking gaan treden. Een rijk geschakeerd kleurenpalet met meer dan genoeg punten die ook voor u van belang zijn!