Beste collega, (netwerk)partner of anderszins betrokken bij onze samenleving,

Wat doe jij... in geval van een (mini-)crisis en wat heb je dan nodig vooraf, tijdens en naderhand om jouw redzaamheid te vergroten? Deze vraag staat centraal tijdens Netwerkdag Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 12 december 2019 in Breepark Breda. We nodigen je hiervoor van harte uit.

We vragen je te komen niet als hulpverlener of als crisispartner, maar als betrokken inwoner. Laat je uniform daarom liefst thuis. Omdat we snappen dat je altijd hulpverlener blijft, nodigen we jou uit en een introducé die niet is betrokken bij de crisisbeheersing of rampenbestrijding.

Na een warming up door onze dagvoorzitter, verkennen we verschillende aspecten van redzaamheid aan de hand van (internationale) praktijkverhalen. We zoemen in op Orkaan Irma op Sint Maarten en hoe redzaamheid daar typerend was. Ook kijken we naar een grootschalige stroomuitval in Berlijn en hoe het plan dat door inwoners en overheid hiervoor samen is opgesteld, voor het eerst heeft gewerkt. We lichten toe hoe wij een redzame samenleving zien. Wat staat er in het beleidsplan? Hoe denken wij hieraan samen met jou verder uitwerking te gaan geven de komende jaren? Dit is nog helemaal niet in beton gegoten: jij bent daarin een bepalende factor.

In de middag laten we je aan de hand van een aantal workshops zien hoe we als veiligheidsregio en partners het gesprek met inwoners al voeren over hun redzaamheid. We horen graag van je terug welke van deze onderwerpen en werkwijzen je het meest helpen om de redzaamheid te vergroten. Op die manier help je mede bepalen hoe wij als veiligheidsregio jou het beste kunnen helpen om je redzaamheid te vergroten.

Kom je ook? Schrijf je snel in door op de onderstaande link te klikken. Op de website waar je je aanmeldt, vind je meteen meer informatie over het programma. Neem je een introduce mee, stuur deze uitnodiging dan naar hem of haar door of vul namens je introduce middels +1 het aanmeldformulier nog een keer in.

Met vriendelijke groet en tot 12 december!

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

bezoekersregistratie en avg
 bezoekersregistratie en avg