09:00 – 09:30 Ontvangst deelnemers

09:30 – 10:15

Alle veranderingen voor 2021 op een rijtje

Jan-Bertram Rietveld, partner EY 

Het is de laatste Prinsjesdag van dit kabinet. Onze ervaring is dat op de laatste Prinsjesdag voor de verkiezingen de meeste voorstellen worden gedaan. Het zoet na het zuur vlak voor de verkiezingen. Wat is er allemaal gewijzigd?

  • U bent up-to-date op het onderdeel loonheffingen
  • U bent op de hoogte van alle relevante rechtspraak
  • Heeft u uw persoonlijke actieplan voor 2020

10:15 - 11:00

Mobiel in 2021: let op de nieuwe risico’s én kansen

Heleen Elbert, fiscaal jurist en oud-belastinginspecteur

Heleen Elbert neemt u mee in alle fiscale regels omtrent zakelijke mobiliteit. Hoe zit het met de auto van de zaak, maar ook met de fiets van de zaak? Hoe zit met de bijtelling van laatst genoemde en mogen reiskosten hiermee samengaan? Wat zijn de gevolgen van Covid-19 op de regels rond zakelijke mobiliteit?

11:00 - 11:30 Koffiepauze

11:30 - 12:15

Veranderingen in het arbeidsrecht

Mark Diebels, advocaat KZO|O13 Advocaten 

Mark Diebels bespreekt een combinatie van praktijkgevolgen, wetsvoorstellen en rechtspraak. Zo is de maatschappelijke kijk op thuiswerken drastisch veranderd; geldt dat ook voor de juridische kijk: zowel arbotechnisch als via goed werkgeverschap? Naast de NOW 3 zijn wetsvoorstellen ingediend over het onbereikbaar mogen zijn van medewerkers en over gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En twee uitspraken van de HR over de gedeeltelijke transitievergoeding en over rechten bij arbeidsongeschiktheid, geven genoeg stof om over na te denken.

12:15 - 13:00

Actualiteiten rondom NOW regeling en Wet DBA

Mark Diebels en Jan-Bertram Rietveld

Naast de nieuwe plannen zijn er twee belangrijke onderwerpen die de agenda van HR en salarisadministratie bepalen: de NOW en de wet dba.

In deze bijdrage gaan Mark en Jan-Bertram in op de laatste stand van zaken.

Mark Diebels bespreekt de eisen aan NOW 3 en de mogelijkheden om te reorganiseren. Welke handvatten gelden daarbij? Bovendien staat hij stil bij vraagstukken over de verantwoording van de toegekende subsidie: wat als de loonkosten in de tussentijd zijn gestegen of de omzetdaling toch meeviel?

Jan-Bertram Rietveld bespreekt de actualiteiten rondom de wet DBA. De wet DBA blijft bewegen. Belangrijke wetsvoorstellen zijn weer ingetrokken. Er komt een webmodule, maar wat betekent die precies? Is die dwingend voorgeschreven?

13:00 - 13:45 Lunchpauze

13:45 - 14:45

Het pensioenakkoord: de laatste ontwikkelingen

Hans Kennis, consultant en partner Montae Pensioen

De impact van het pensioenakkoord wordt langzaam duidelijker. Hans geeft u inzicht in de laatste ontwikkelingen. Wat zijn de gevolgen van Covid-19 op de werkvloer en daarmee op het pensioen? Wordt het pensioenstelsel moderner? Welke afspraken zijn er inmiddels al gemaakt? Steeds meer cao’s pakken de ruimte die het pensioenakkoord biedt om mensen vanaf 1 januari 2021 eerder te laten uittreden. Wat zijn de mogelijkheden en is dit interessant voor uw bedrijf? Ook biedt het kabinet mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid. Bent u op de hoogte van de laatste mogelijkheden?

14:45 - 15:15

WKR: tips & trics

Stan Rethans, voorzitter Kennisgroep CAO (Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek/Team Kennisgroepen) bij het Ministerie van Financiën

De werkkostenregeling blijft in beweging. Een recente hof uitspraak over het gebruikelijkheidscriterium geeft richting, maar roept ook vragen op. De verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten biedt kansen voor ex werknemers. Biedt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen ruimte om iets voor werknemers te doen die thuis werken? Kortom, genoeg onderwerpen met belang voor uw praktijk.

15:15 - 15:45

Middagpauze

15:45 - 16:30

Wat gaat u morgen doen?

Jan-Bertram Rietveld, partner EY

Jan-Bertram sluit de dag af met een samenvatting van alle belangrijke wijzigingen. Ook de laatste vragen worden hier behandeld. 

U krijgt een concrete checklist met de belangrijkste aandachtspunten en tips waar u alvast met de voorbereidingen voor 2021 kunt beginnen!

16:30 

Borrel